กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(28) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2556

ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/28-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์-56.pdf”]