กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(35) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ.2556

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ.2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/35-หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ-56.pdf”]