(39) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556

Download (39-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่-ระบบดิจิตอล-ธุรกิจระดับชาติ-56.pdf,PDF, Unknown)