กฎหมาย, กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส

(43) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.2556

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/43-หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์-56.pdf”]