จับตาวาระ กสท. พิจารณาใบอนุญาตช่องดาวเทียมโฆษณาผิดกฎหมาย

จับตาวาระ กสท. พิจารณาใบอนุญาตช่องดาวเทียมโฆษณาผิดกฎหมาย

วันนี้(15 ก.พ.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้เสนอความเห็นว่า ทั้งสองช่องทีวียังคงออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่ได้ชำระค่าเปรียบเทียบปรับแล้วตามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และภายหลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ว่าได้ยกเลิกโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายไปแล้ว พร้อมทั้งจะระมัดระวัง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โฆษณาไม่ได้มาตรฐานก่อนออกอากาศทุกครั้ง และจะขอตรวจสอบเลขที่ อย. กับสินค้าที่มาลงในช่องรายการโดยเข้มงวดต่อไป ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหนังสือที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้และกลับพบว่ายังคงกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “ในฐานประธานคณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยกับการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง เนื่องจากมีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา และถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ตามประกาศ กสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และพบการกระทำความผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหารที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ปรากฏตามหลักฐานเป็นหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่แจ้งยืนยันการกระทำผิดซ้ำซาก ทั้ง 2 ช่องนี้อยู่ในคิวที่ใบอนุญาตหมดอายุในช่วงแรกพอดี แต่ยังพบว่ามีอีกหลายช่องที่เป็นปัญหาและกำลังอยู่ในรายชื่อถูกมอนิเตอร์โดย อย.และ กสทช. ถ้าหากรอบแรก กสทช.ต่อใบอนุญาตก็จะอยู่ได้ถึง 2 ปี จึงยากที่ผู้ประกอบจะปรับตัวหลังจากที่เขาได้ต่อใบอนุญาตแล้ว จุดนี้จึงเป็นจังหวะสำคัญที่ กสทช.จะใช้อำนาจกำกับดูแลปัญหาในทีวีดาวเทียมที่เรื้อรังมานานสักที เพื่อให้รายอื่นต้องปรับตัวด้วย หวังว่าบอร์ด กสท.จะกล้าตัดสินใจฟันธง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคสื่อในเรื่องสุขภาพ  ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรชวนจับตา….