ดาวน์โหลด!! เอกสาร Digital Broadcasting Technologies and Implementation

Download Presentation

ITU Asia-Pacific Centres of Excellence Training on

     Digital Broadcasting Technologies and Implementation

5-7 FEBRUARY 2014

New Delhi, India

ดาวน์โหลดเอกสารงาน คลิ้ก!ที่นี่

ที่มาเวบ http://academy.itu.int/moodle/course/view.php?id=595