เปิดความเห็น : รายงานผลการแจกคูปองดิจิตอลทีวี, แผนความถี่เอฟ.เอ็ม. เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

การประชุม กสท. ครั้งที่ 16/2558 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระ 3.13 รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

วาระที่ 4.11 แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

 

Download (Comment-NBC-16-58.pdf,PDF, Unknown)