เปิดเผยความเห็นวาระกสท. การนำเสนอเนื้อหารายการ ช่อง VOICE TV, แผนประชาสัมพันะ์ยุติแอนะล็อก, แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค, การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักพระราชวัง, ร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง, ผลการพิจารณา กรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 13 ปี 4 เดือน (คดีอาญา), PEACE TV

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังต่อไปนี้

วาระ 3.7 กรณีการตักเตือนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV

วาระ 3.8 แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ก่อนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

วาระ 3.9 แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และวาระ 3.10 รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

วาระ 4.6 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักพระราชวัง จำนวน 2 ความถี่

วาระ 4.18 ผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ

วาระ 4.27 ผลการพิจารณา กรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 13 ปี 4 เดือน (คดีอาญา)

วาระ 4.28 เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Download (10-59.pdf,PDF, Unknown)