ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ

ดาวน์โหลด ประกาศ สำนักงาน กสทช.  เรื่องผลการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ

Download (.กสทช-เรืองการเลือกหมายเลขทีวีดิจิตอล.pdf,PDF, Unknown)

 

ลิ้งค์ย่อ http://www.supinya.com/?p=3220

จากที่มาเวบกสทช.