ร้อยเอ็ด เฝ้าระวังสื่อชุมชน

เฝ้าระวังสื่อ วิทยุชุมชน ร้อยเอ็ด 


วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค จัดเวทีเพื่อผู้บริโภค เพื่อสุขภาพประชาชน โดยมี พิธีลงนามทำความร่วมมือ สื่อวิทยุชุมชน กับภาครัฐ หน่วยงานองค์กรเอกชน จัด MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.ร้อยเอ็ด กสทช ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระแสหลัก สวท. อสมท. จส.3 กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธรภาค4 กรมประมง สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด เครือข่ายวิชาชีพสื่อ และสถานีวิทยุกระจายเสียงจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการโฆษณายา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เหมาะสม แม้ว่าในภาวะปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นบ้านเราจะประสบพบปัญหาของสื่อ สื่อวิทยุชุมชนในท้องถิ่นทุกๆวัน บางก็มีการแอบอ้างการโฆษณา บ้างก็แอบทำการค้าขายทำตลาดให้กับกลุ่มบริษัทขายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ บ้างก็โฆษณาขายยากันเอง โดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภคสินค้า ผลที่จะกระทบตามมาสู่ชุมชน จะเห็นได้ว่าสถิติของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละโรงพยาบาล ดังนั้นการจัด เวทีสัมมนา ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาทางสื่อวิทยุ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด จึงนัดหมายกันเพื่อคนร้อยเอ็ด ชุมชนน่าอยู่

ขอบคุณที่มา ขอบคุณที่มาเวบศูนย์ข่าวทุ่งกุลา