อนุผู้บริโภคฯชงบอร์ดพิจารณาเร่งทำความเข้าใจทีวีดิจิตอล หลังพบผู้บริโภคผู้บริโภคงงทีวีดิจิตอลคืออะไร

จับตาวาระ :  อนุผู้บริโภคฯ ชงบอร์ดพิจารณาเร่งทำความเข้าใจกับผู้บริโภคเรื่องทีวีดิจิตอล   หลังพบผู้บริโภคผู้บริโภคงงทีวีดิจิตอลคืออะไร  และพบ 8 ช่องรายการทีวีดาวเทียมติดโผโฆษณาอาหารและยาผิดกม.  ขอใบอนุญาตช่องดาวเทียมที่หมดอายุเดือนนี้ 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า จากการที่สื่อหลายฉบับได้นำเสนอว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในหลายประเด็น  เช่น  ทีวีดิจิตอลว่าคืออะไร  สามารถรับชมได้อย่างไร     จะเริ่มออกอากาศได้เมื่อใด   เป็นต้น  ในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีความเห็นตรงกันว่าแม้สำนักงาน กสทช. จะประชาสัมพันธ์เรื่องทีวีดิจิตอลออกไปบ้างแล้ว  แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้อย่างทั่วถึง    เพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ทำให้ผู้บริโภคต้องเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง และเห็นว่าต้องเสนอให้ กสท. พิจารณาแนวทางการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั่วถึงเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล  โดยให้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์  (ฟรีทีวี)  ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง    รวมทั้งฟรีทีวีเหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลต่อไปในอนาคตด้วย

ขณะนี้ประชาชนส่วนหนึ่งรับรู้ว่ามีการประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่ที่หลายช่องช่วยกันรายงานข่าวในช่วงปลายปีที่แล้ว  แต่หลังจากนั้นยังมีไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารข้อมูลสำคัญให้ผู้บริโภคได้เตรียมตัวรับชม   เตรียมซื้ออุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้อย่างทั่วถึง  ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล” นางสาวสุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ ชวนจับตาวาระการให้ใบอนุญาตช่องดาวเทียมหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนี้จำนวน 96 ช่องรายการ  แต่มีผู้ประกอบการเสนอเข้ามาเพื่อขอใบอนุญาต  50 ช่อง  ในจำนวนนี้มี  8 ช่องรายการที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  อย.ส่งข้อมูลมาว่าตรวจพบการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย  ดังนั้นต้องจับตาว่าบอร์ดจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร…