จับตาวาระ กสท.เคาะรอบสุดท้าย !! แนวทางการแจกคูปอง สนับสนุนประชาชนรับชมทีวีดิจิตอล

จับตาวาระ กสท. เคาะรอบสุดท้าย !! แนวทางการแจกคูปอง สนับสนุนประชาชนรับชมทีวีดิจิตอล

                นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 13/57 มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ได้แก่ โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า  “การพิจารณาครั้งนี้จะมีความชัดเจนเรื่องคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ที่จะมีความครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ ราคาคูปอง และการใช้คูปองแลกซื้ออุปกรณ์ อาทิ ส่วนลดการซื้อทีวี การใช้ซื้อกล่องรวมทั้งอุปกรณ์เสริมหนวดกุ้งดิจิตอล หรือก้างปลา ซึ่ง กสท. จะพิจารณาการรับประกันคุณภาพกล่อง และการรับประกันกล่องที่นานพอ  รวมการกำหนดวันหมดอายุของคูปองด้วย ทั้งพิจารณาว่า คูปองนี้จะสามารถใช้แลกกล่องดิจิตอลทีวีที่สามารถใช้กับทีวีบอกรับสมาชิกในกล่องเดียวได้ด้วยหรือไม่  รวมถึงรูปแบบคูปองที่ป้องกันการเลียนแบบ  กระบวนการแจกผ่านร้านค้าย่อย และ ธนาคารที่ป้องกันการทุจริต ส่วนแผนโรดแมปการกระจายคูปองจะมีความชัดเจนตามลำดับขั้นของการวางโครงข่ายสัญญาณในระยะ 3 ปี รวมถึงเนื้อหา ข้อความต่างๆ และวิธีการใช้ที่จะระบุในคูปอง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ทางตรงให้ทุกครัวเรือน…”

“…เฟสแรกจะแจกคูปองให้กับ 22 ล้านครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ก่อนตามระยะเวลาในแผน  จากนั้นเฟส 2 จะครอบคลุมกลุ่มที่ขาดโอกาสต่างๆ อาทิ แรงงานอพยพครัวเรือนนอกเขต เป็นต้น ตลอดจนความชัดเจนเรื่องงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการสนับสนุนฯ ซึ่ง กสท. จะสรุปทุกประเด็นสุดท้าย เสนอต่อบอร์ด คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(กทปส.) และบอร์ดใหญ่ กสทช. ก็จะเริ่มโครงการนี้ นั่นหมายถึงจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สำคัญได้ยากแล้ว ดังนั้น…ต้องจับตา” นางสาวสุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ กสท.จะพิจารณาความเหมาะสมการประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทธุรกิจระดับชาติ ทีวีดิจิตอลรายที่ 24 แก่ บ.อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด และเตรียมพิจารณาแนวทางอุทธรณ์คดีถ่ายทอดสดบอลโลกรอบสุดท้ายด้วย

ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก  ได้แก่ การพิจารณาการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ของ บ.ทรู วิชันส์ จำกัด(มหาชน), บ.ทรูวิชันส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และ บ.ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 …

นอกจากนี้ วาระอื่นๆน่าสนใจ ได้แก่ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบเดิมหรืออะนาล็อก ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส และวาระที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้นำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบสังเกตการณ์การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติด้วย… ติดตามผลการประชุมในวันพฤหัสบดี 17 เม.ย.นี้ …