กสทช.ขู่เอาผิดกล่องดิจิตอลชวนเชื่อ แนะผู้บริโภคอย่าให้สำเนาบัตรประชาชน

กสทช.ขู่เอาผิดกล่องดิจิตอลชวนเชื่อ แนะผู้บริโภคอย่าให้สำเนาบัตรประชาชน

 

สุภิญญา เผย ประชาพิจารณ์คูปอง 4 ภาค ควรเปิดเผยต้นทุนราคากล่องและคุณสมบัติกล่องทุประเภท และด้านอื่นๆ พร้อมเชิญ ประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องร่วม ป้องกันความเข้าใจผิดพลาด กรณี ใบปลิวขอบัตรประชาชนแลกกล่อง กสทช.เตรียมเรียกผู้ผลิตมาชี้แจง

ตามมติ ที่ประชุม กสทช. วานนี้ (25 มิถุนายน 57) เห็นชอบให้นำเรื่องการแจกคูปองตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ในวันที่ 4 ก.ค. 57 ภาคเหนือ จัดที่จ.เชียงใหม่ 5 ก.ค. 57 ในภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 8 ก.ค. 57 จัดในภาคใต้ จ.สงขลา และครั้งสุดท้าย วันที่ 10 ก.ค. 57 ในกทม. รวมทั้งเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร ที่สำนักงาน กสทช. โดยมีประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แก่  1.จำนวนครัวเรือน  2.ราคาคูปอง ว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด  4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง  5.คูปองจะแจกทุกครัวเรือนหรือไม่  และ 6.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับมติ กสทช.ที่เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพราะสอดคล้องกับสิ่งที่ตนได้พยายามเสนอมาโดยตลอด เพราะจะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ตนอยากเสนอให้มีการเปิดราคาต้นทุนกล่อง และค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงต่อสาธารณะและความโปร่งใส  รวมทั้งยืนยันราคาคูปองเดิมที่เคยผ่านมติ กสทช. ไปแล้วก่อนการประมูล จำนวน 690 บาท พร้อมกันนี้ในที่ประชุม กสทช. ได้เสนอให้มีการจัดโฟกัสกรุ๊ประดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน  เศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภค วิศวกรรมกรรม เพื่อแสวงหาข้อมูลในต่างๆ โดยเฉพาะความเหมาะสมของราคาคูปอง ข้อดีข้อเสียของกล่องแต่ละประเภท ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนมีความพร้อมและสามารถเข้าถึงโครงการเปลี่ยนผ่านระบบรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้จริง

“ขอเชิญชวนให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็น  และ สำนักงาน ควรใช้โอกาสนี้สร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการเปลี่ยนผ่านให้ถูกต้องด้วย เพราะที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิด มีการอ้างว่าเป็นตัวแทน กสทช.ไปแจกใบปลิวเรื่องกล่องรับทีวีดิจิตอล ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้า จะเชิญตัวแทนบริษัทที่ทำใบปลิวชวนเชื่อมาพูดคุย ส่วนบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นก็ได้มีการดำเนินการจับกุมแล้วเช่นกัน  จึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าเพิ่งหลงเชื่อใครที่อ้างว่าเป็นตัวแทน กสทช. ที่ขอบัตรประชาชน เพราะทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป อย่าให้สำเนาบัตรประชาชนใคร ถ้าพบใครกระทำแบบนี้ให้ร้องเรียนมาที่ กสทช.  พร้อมทั้งเตรียมเสนอ ให้สำนักงานออกหนังสือขอความร่วมมือแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ต้องไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้รัฐเกิดความเสียหายได้ เพราะมีข้อร้องเรียนว่า มีเจ้าหน้าที่ปกครองรัฐร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่ขายกล่องในการทำการตลาดแบบทำให้เข้าใจผิดด้วย ….” สุภิญญา กล่าว