*ทีวีบอกรับสมาชิก*คือต้องเก็บเงินคนดู ซึ่งขัดกับหลักที่สัญญากับพระเจ้า แต่ไทยคมได้อธิบายว่าไม่ใช่

Sum up from my tweets: the result from Broadcast Panel’s today.
วันที่ 23 มิ.ย.57
สรุปมติ กสท.วันนี้ คืนสิทธิ์ทีวีดาวเทียมอีก57ช่องจากที่ยื่นมา143ช่อง
ที่เหลือคือติดประกาศ ฉ.15(4ช่อง)ติด อย.(42ช่อง)หลักฐานไม่ครบ(40ช่อง)

1.ผ่าน 57 ช่อง
2. ติดประกาศ คสช. 4 ช่อง
3. ติดปัญหาโฆษณา อย. 42 ช่อง
4. เอกสารหลักฐานไม่ครบ 40 ช่อง
รวม 143 ช่อง #ทีวีดาวเทียม

57ช่องที่ผ่านไปวันนี้ แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีหมายเหตุประวัติการทำผิด กม.ในอดีต กับช่องที่มีหมายเหตุในอดีต เพื่อให้โครงข่ายฯพิจารณา

ส่วน42ช่องที่ยังติดปัญหาละเมิดผู้บริโภค+โฆษณาขัด อย. สัปดาห์นี้ทาง สนง.จะเชิญมาพูดคุยเพื่อทำข้อตกลง ก่อนเสนอให้ กสท.พิจารณาจันทร์หน้า

40 ช่องที่เอกสาร หลักฐานไม่ครบหรือมีปัญหา สนง. กำลังส่งจดหมายทางปกครองเพื่อเร่งส่งข้อมูลให้อนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไปค่ะ

4 ช่องอดีตจอสีที่ยื่นขอปรับผังเป็นทีวีบอกรับสมาชิกมาแล้ว แต่ยังติดประกาศ คสช. ฉบับ 15 คือ ASTV – P&P – MV5 – Bluesky

บางช่องใน57ช่องที่ได้รับการคืนสิทธิ์มาแล้ว ต้องตรวจสอบผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียมหลักด้วยว่า ได้รับใบอนุญาตหรือยัง จึงจะออนแอร์ได้

ช่องไทยมุสลิม(TMTV) ของมูลนิธิฮัมซะฮ์ อยู่ใน 57 ช่องที่ได้คืนสิทธิ์ออนแอร์รอบนี้ผ่านโครงข่ายวีชายน์แล้ว ที่ผ่านมาติดปัญหาเทคนิคบางประการ

ปัญหาเทคนิคคือทางช่องมุสลิมเข้าใจว่าการเป็น*ทีวีบอกรับสมาชิก*คือต้องเก็บเงินคนดู ซึ่งขัดกับหลักที่สัญญากับพระเจ้า แต่ไทยคมได้อธิบายว่าไม่ใช่

การปรับตัวเป็นทีวีบอกรับสมาชิก ตามประกาศ คสช. ฉบับ27และกติกา กสทช. คือ1.ต้องเข้ารหัสโดยโครงข่าย 2. โฆษณาชั่วโมงละ 6 นาที #ทีวีดาวเทียม

เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ทางช่องจึงได้ยื่นเอกสารมา แต่ช่องฮัมซะฮ์เคยติดปัญหาโฆษณา อย. เป็นกรณีเล็กน้อย วันนี้จึงได้ผ่านกลับมาออนแอร์ทันรอมฎอน

บางครั้งก็มีประเด็นชวนปวดหัวของ อย. เช่นชาวมุสลิมเชื่อในน้ำมันมะกอกว่าเป็นยาดี ช่วยรักษาโรคได้ แต่ถ้าโฆษณาสรรพคุณจะขัด กม.อย.ทันที

ตรวจสอบรายชื่อช่องและโครงข่ายทีวีดาวเทียมในระบบใหม่ (บอกรับสมาชิก) ที่ได้คืนสิทธิ์ออนแอร์ http://broadcast.nbtc.go.th/tv/service-paytv … รออัพเดทเพิ่ม

บ่ายวันนี้ stand by ตอบเรื่องช่องทีวีดาวเทียมที่ผ่านและไม่ผ่าน รอ สนง.ยังไม่ขึ้นเว็บ แต่มีข้อมูลอยู่ในมือแล้ว ถามเจาะจงมาจะตอบให้ก่อนค่ะ

ช่องส่วนใหญ่ที่ผ่านมาวันนี้ จะมีหมายเหตุแนบท้าย คือมีประวัติการทำผิดกฏ อย.แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง บอร์ด กสท.พิจารณาคืนสิทธิ์ให้ก่อน

ส่วน 42 ช่องที่ยังไม่ผ่าน เพราะพบประวัติการโฆษณาผิดกฏ อย.ร้ายแรง ในสัปดาห์นี้ สนง.จะเชิญมาทำข้อตกลงร่วมกันก่อน ส่งเข้าบอร์ด กสท.จันทร์หน้า

ยังมีอีก 40 ช่อง ที่เอกสาร หลักฐานไม่ครบ กลุ่มนี้ต้องเร่งส่งหรือชี้แจงในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการต้องมีบันทึกเทปย้อนหลังตามกฏหมาย

ถ้าช่องใดที่เป็นผู้รับใบอนุญาตมาก่อน แต่ไม่บันทึกเทปย้อนหลังไว้ 30 วัน จะถือว่าขัดกับกฏ กติกา ของ กสทช.ที่วางไว้กับผู้รับใบอนุญาตด้วย

วันนี้ตอบ TL ไปก็ลำบากใจ ดีใจกับช่องที่ได้คืนสิทธิ์ เสียใจกับช่องที่ยังติด แต่ช่องที่ยังไม่ผ่าน จะเชิญมาทำข้อตกลงพฤหัสนี้ ดิฉันจะคุยเอง

ดังนั้น42ช่องที่ยังติดปัญหา อย.วันนี้ สนง.จะเชิญทุกช่องมาพบกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันพฤหัสนี้ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน แล้วคุยกันค่ะ

กสท.จะพยายามคืนสิทธิ์ให้ทุกช่อง แต่ช่องที่มีประวัติเยอะ ขอให้ทำตามกติกาใหม่ และเชิญมาทำความเข้าใจ สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนคืนสิทธิ์ให้ท่าน

สำนักงานนั่งดูเทปของทุกช่อง มีประวัติทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคืนสิทธิ์ เรายังไม่ดูในเนื้อหาที่เป็นเสรีภาพ แต่เน้นโฆษณาเกินจริง

ที่ผ่านมาทุกช่องจะเจอแต่ตัวแทนสำนักงาน แต่42ช่องที่ยังไม่ผ่านวันนี้ วันพฤหัสนี้จะต้องเจอดิฉันและอนุกรรมการฯ ในประวัติการตรวจสอบช่องย้อนหลังของ สนง.มีการบันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริง ผิดกม.อย.ด้วย ถ้าช่องที่โฆษณาถี่มากเกินเหตุ จะยังไม่ผ่านค่ะ
อย่างไรก็ตาม สนง.มีเวลาจำกัดในการตรวจสอบ1-2สัปดาห์ ถ้าท่านคิดว่ามีข้อผิดพลาด ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ หรือมาชี้แจงวันพฤหัสนี้ค่ะ

ส่วนช่องจอสีการเมืองที่ยังจอดำอยู่ วันนี้ สนง.ยืนยันว่าต้องรอ คสช.ปลดล็อก ฝากท่านเลขาธิการ กสทช. ช่วยเจรจา คสช.แทนด้วยค่ะ

เนื่องจาก สนง.ยังไม่นำรายชื่อขึ้นเว็บ เย็นนี้เลยนั่งตอบคำถามช่องต่างๆทางทวิตเตอร์ มีทั้งคนดีใจที่ได้คืนสิทธิ์และคนเสียใจที่ยังไม่ได้ออนแอร์ ขอบคุณ สำนักงาน ที่เร่งทำงานหนักช่วงนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับช่องทีวีดาวเทียม แต่ก็คำนึงถึงสิทธิ์ของคนดูและกรอบกฏหมายหด้วย

ขอบคุณ Tri Bunchua และ ทีมสำนักคุ้มครองผู้บริโภค กสท. (บส.) ทีทำงานหนักตลอด 2 สัปดาห์ในการตรวจสอบ143 ช่องทีวีดาวเทียม ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอย่างดีให้ กสท. พิจารณาวันนี้

ขอบคุณอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ Uajit Virojtrairatt Chairat Sangaroon ที่ยืนหยัดแข็งขันช่วย สำนักงาน และ บอร์ด กสท.ในการหาทางออกเรื่องนี้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ คุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะ

รวมทั้งทีมจาก อย. กพย. และดรีมทีมงานหน้าห้องที่ช่วยอนุกรรมการและ สนง.อย่างแข็งขันด้วยค่ะ วันพฤหัสนี้ช่วยกันอีกรอบ เพราะต้องรับมือกับช่องทีวีดาวเทียมกว่า 42 ช่องที่ยังไม่ได้ออกอากาศค่ะ

ตรวจสอบช่องที่ได้รับสิทธิ์ออกอากาศที่นี่(เวบ กสทช.)
วันนี้ กสท. ยังมีมติให้ฟรีทีวีดิจิตอล ช่องไทยทีวี และ Loca กลับไปปรับผังรายการใหม่ และมีมติให้อนุเนื้อหาฯเรียกมาพูดคุย ประเดิมรายแรกเลย

บ่ายวันนี้เดิมจะมีประชุมบอร์ดใหญ่นัดพิเศษเรื่อง #คูปอง ทีวีดิจิตอล แต่เจอโรคเลื่อนอีกแล้ว เพราะเหตุใดรอชี้แจง คาดนัดประชุมใหม่ 25 มิ.ย.นี้ค่ะ

ส่วนเรื่องร้องเรียน เกม Cookie Rum กับบิลช็อค ทางบอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) สำนักงาน และ AIS ออกมารับเรื่องแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแล้วค่ะ