วิทยุชุมชนโลก (AMARC) ออกแถลงการณ์ห่วงใยสถานการณ์วิทยุชุมชนไทย

วิทยุชุมชนโลก (AMARC) ออกแถลงการณ์ห่วงใยสถานการณ์วิทยุชุมชนในประเทศไทย

 

กาฐมาณฑุ  สหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค สำนักงานในประเทศเนปาล กระตุ้นเตือนคสช. ให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในกระบวนการสร้างสันติภาพ

 

วันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก หรือ AMARC(World Association of Community Radio Broadcaster) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการดำเนินการของวิทยุชุมชนมีองค์กรสมาชิกกว่า 4,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายในการให้ความสนับสนุนที่นำไปสู่การพัฒนาของชุมชนและวิทยุกระจายเสียง ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายครั้งทั่วทุกภูมิภาค แอฟริกา อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา – แคริเบียน เอเชีย – แปซฟิก และยุโรป ได้ออกแถลงการณ์ถึงความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานีวิทยุชุมชน จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งช่าติ(คสช.) ในช่วงที่ผ่านมา

คุณ Maica Lagman ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทย หลังมีประกาศคสช. ระงับการออกอากาศทางสถานีวิทยุที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณานั้น ว่า “แม้ในขณะนี้วิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณาจะได้กลับมาออกอากาศแล้วก็ตาม แต่การควบคุมเนื้อหาในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจทำให้ขาดความหลากหลายของรูปแบบรายการ ซึ่งเป็นลดทอนคุณค่าของวิทยุชุมชน ที่ต้องเป็นพื้นที่ของเสียงเล็กๆ ในสังคม วิทยุชุมชนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิค และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างสันติภาพ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ประเทศไทยควรใช้ช่วงเวลานี้ เปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความเข้าใจผ่านการแลกเปลี่ยนพูดคุย การปิดกั้นวิทยุชุมชนก็คือการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชน และเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย”

นอกจากนี้คุณ Maica Lagman ยังเน้นย้ำว่า เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนต้องมีความหลากหลาย การควบคุมเนื้อหาในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกอาจทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัว คุณค่าของการเปลี่ยนเรียนรู้ในวิทยุชมชนอาจจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก

“สมาคมวิทยุชุมชนโลก (AMARC) จึงขอเรียกร้องให้คสช.และกสทช.ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคม พื้นที่ของวิทยุชุมชนเกิดจากหลักการสิทธิมนุษยชน เสรีภาพการแสดงออก และเสรีภาพสื่อ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย” คุณ Maica Lagman กล่าว

 

ติดต่อเพิ่มเติม suman_basnet@asiapacific.amarc.org or visit http://ap.amarc.org/.

Download (AMARC-Thailand_-Statement_16.6.2014_for-immediate-release.pdf,PDF, Unknown)