สรุปผล กสทช. บอร์ดใหญ่ประชุม(25 มิ.ย.57) @supinya

Sum up : 25 มิ.ย.57

สรุปผลประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. วันนี้(25มิ.ย.57) เรื่องคูปองทีวีดิจิตอล บอร์ดลงมติยืนราคาตั้งต้นคูปอง 690 บาท กลับไปเหมือนมติเดิมก่อนการประมูล และเห็นชอบให้นำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามกฏหมายในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ใน 4 ภูมิภาคและผ่านเว็บไซต์ กสทช.ในเดือนหน้า

เป็นโอกาสทุกภาคส่วนช่วยกันให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สูงสุดในเรื่องการสนับสนุน ‘ภาครับ’ ทีวีดิจิตอลค่ะ

ส่วนเรื่องการคืนสิทธิ์วิทยุที่ได้รับสิทธิ์ทดลองประกอบกิจการ สำนักงาน รายงานว่าได้ส่งแนวทางและ เงื่อนไขให้ คสช. แล้ว รอประกาศออกทีวีต่อไป

สรุป ก่อนออนแอร์ ต้องทำดังนี้
1. มีใบอนุญาตทดลอง
2. ตรวจเครื่อง สถานี เสาผ่านมาตรฐานเทคนิค 500 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร รัศมี 20 กิโลเมตร
3. จำกัดสิทธิ์ 1 นิติบุคคล 1 สถานี
4. ทำตามกฏหมาย ประกาศ ต่างๆ
5. ลงนามข้อตกลง MoU กับ กสทช. และ กองทัพภาค

ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาคลื่นรบกวน การกำกับเนื้อหา และ อื่นๆ

จาก 7 พันสถานี น่าจะผ่านเกณฑ์ใหม่ราว 3,500 สถานี แต่เบื้องต้นคาดว่าราว 377 สถานีที่ตรวจเครื่องผ่านก่อนการรัฐประหารแล้วจะได้คืนสิทธิ์ออนแอร์ก่อน ที่เหลือต้องมาตรวจเครื่อง ทำตามระเบียบ จะมีห้องตรวจเครื่อง Lab เอกชนราว 25 จุดทั่วประเทศ ตรวจให้เสร็จใน 30 วัน ราววันละ 200 กว่าราย

พรุ่งนี้ สนง. และ อนุ กก.คุ้มครองผู้บริโภคฯ เชิญทีวีดาวเทียมกว่า 60 ช่องที่ยังจอดำติดปัญหา อย. มาทำข้อตกลงร่วมกันก่อน ถ้าคืนสิทธิ์แล้วทำผิดอีก จะถูกสั่งระงับอีก
ด้าน 417 ช่องที่ผ่านไปแล้วก็ต้องระวังเรื่องไม่ทำผิด กฏ อย. เช่นกัน

Sum up from NBTC Panel’s meeting today on the subsidy on digital tv reception for Thai households:

Panel agreed to do public hearings & reset 690 Baht as value for cash coupon.
In fact, it was my proposal before, glad eventually it happens after an intensive scrutiny by many orgs including Army’s NCPO.

Re: local/community radio which are currently being shutdown (approx 7,000 stations), NBTC will allow up to 3,500 stations back on the air with new conditions such as to limit 1 company to 1 station only to sort out spectrum interferences.

Also they have to follow NCPO’s Order, unfortunately, a survival for SME broadcasters is more concerned than press freedom for now. Otherwise, still closed..

For sat TVs, now 417 channels already rescued back, tmr those suspended 60 channels are invited for a meeting with sub-Com on Consumers Protection first since they had huge records for violating FDA Thai’s laws related to commercials TV on food & drugs.

However, they will get a second chance but to follow rules & conditions.

Except political channels such as Bluesky, ASTV, DNN, Asia Update are still banned by NCPO. No one knows when they will be back.