7 การแข่งขันกีฬาเพื่อมวลมนุษยชาติที่ต้องถ่ายทอดทางฟรีทีวีเท่านั้น

เปิด 7 เกมส์รายการแข่งขันกีฬา

ที่เข้าข่ายกฎ Must Have ของกสทช. ที่ให้เผยแพร่ได้ตามกฎ Must Have หรืออนุญาตให้เผยแพร่ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือฟรีทีวีเท่านั้น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 ได้แก่

1. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games, SEA Games)

2. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games)

3. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือเอเชียนเกมส์ (Asian Games)

4. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games)

5. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games)

6. การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic Games)

7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)

อ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ้ก!