Thai Deaf Talk # กสทช. กับสิทธิผู้บริโภคสื่อ

รายการ Thai Deaf Talk สัมภาษณ์คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

ในมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศ­น์ เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค. 55

ประเด็น กสทช. กับสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ รวมทั้งสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงสื่อวิ­ทยุ-โทรทัศน์

คลิ้กที่นี่! เพื่อรับชมคลิป