จับตาวาระ!ทีวีรายเดิมฟ้องสวนช่อง 3 หวั่นได้รับผลกระทบหากเพิกถอนมัสต์แคร์รี่

จับตาวาระ กสท.! ทีวีรายเดิมฟ้องสวนช่อง 3 หวั่นได้รับผลกระทบหากเพิกถอนมัสต์แคร์รี่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ 7 ก.ค. 57  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 29/57 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ สำนักงานแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การเข้าเป็นคู่ความในคดี ระหว่าง บ.บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง แก่ กสทช. กรณี ยกเลิกคำสั่งของ กสท. ที่ให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาล ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สิ้นสุดการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ซึ่งได้ครบกำหนดการยื่นคำให้การต่อศาลไปตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 57 และได้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก 30 วัน นั้น

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “ชวนจับตาวาระเพื่อทราบนี้ เพราะผู้ประกอบการรายเดิมที่ย้ายไปเป็นผู้ประกอบการทีวีในระบบดิจิตอลแล้ว ได้เป็นผู้ยื่นฟ้องสวนเข้าไปในคดีนี้ เนื่องจากผลการพิจารณาในคดีนี้ จะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต และยังเป็นเดิมพันต่ออนาคตของดิจิตอลทีวีด้วย เป็นที่น่าสนใจว่าผู้ยื่นเข้าเป็นคู่ความคือผู้ประกอบกิจการทีวีแอนะล็อกรายเดิมไม่ใช่รายใหม่ 24 ช่อง ตนเห็นว่าเรื่องนี้ควรมีทางออกที่วิน – วิน กับทุกฝ่าย ช่องสามควรนำผังรายการเดิมมาออกในช่องดิจิตอลทีวี HD เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้บริโภคด้วยที่จะได้ดูแบบความคมชัดสูง และยังเป็นผลดีต่อการแข่งขันในระบบใหม่พร้อมกัน รวมทั้งยิ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลจะทำได้เร็วยิ่งขึ้น”

ส่วนวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ได้แก่ ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ราย ได้แก่ กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ในระยะ 1 ปีแรก และระยะต่อไปในปีที่ 2 ที่จะมีความชัดเจนเรื่องขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ซึ่งหากยังไม่มีความเรียบร้อย กสทช.อาจต้องกำหนดมาตรการบังคับใช้ทางปกครองต่อไป

นอกจากนี้วาระที่เกี่ยวข้องกับ กรณีคลื่นสัมปทานเดิม เตรียมพิจารณาวาระหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS กับเพลย์เวิร์ค  และ วาระอื่นๆชวนติดตาม ได้แก่ การพิจารณาแจ้งยืนยันการประกอบกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือ ทีวีดาวเทียมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ภายหลังการอนุญาตตามประกาศ คสช. มีพิจารณาเพิ่มเติม รวมทั้ง การพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ทั้งรายเก่ารายใหม่ด้วย และ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ 4 ก.ค. 57) ผลเป็นอย่างไร ชวนจับตา…