อ่าน!สรุปโฟกัสกรุ๊ป“แนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ”

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็น เรื่อง

 “แนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ”

ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องการ์เด้น ๑ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

Download (9-ก.ค.-57-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็น-แนวคิดการการกำหนดมุลค่าคูปอง.pdf,PDF, Unknown)