สุภิญญารับคำท้า IceBucketChallengeTH บริจาคเงินมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วันที่ 20ส.ค. 57  น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค รับคำท้าจากน.ส. พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จำกัด ทำ IceBucketChallengeTH จำนวน 3 ถัง นำเงินสมทบให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคที่ต่อสู้สิทธิด้านโทรคมนาคมและทีวีดิจิตอล โดยขอท้าไปอีก 3 คน คือนายประวิทย์ มาลีนนท์ ช่อง 3 โดยบอกว่า หากไม่ทำก็บริจาคเงินร่วมสมทบและนำช่อง3 อะนาล็อกไปออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอลหรือหากทำ IceBucketChallengeTHก็ขอให้คืนกำไรสู่สังคมให้สามารถรับชมช่อง 3 อะนาล็อกบนกล่องดิจิตอลได้โดยไม่จอดำในวันที่ 1 ก.ย. นี้ ส่วนนายฐากรนั้นมองว่าต้องมีส่วนร่วมคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล พร้อมทั้งโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่วนคนที่ 3 ได้แก่ นางสาวสารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

 

รับชมคลิป คลิ้กที่นี่