ย้ำ!กสทช.ไม่ยกเลิกทีวีอนาล็อก ดูได้จนสัมปทานหมดหรือก้างปลาพัง แต่ถ้าจะออกผ่านดาวเทียม-เคเบิลต้องทำตามกติกาใหม่

Sum up

15 กย. 57

มติบอร์ด กสท.วันนี้ ได้ข้อสรุปคือช่อง3ยินดีออกอากาศคู่ขนาน2ระบบ(อนาล็อก+ดิจิตอล)โดยให้ช่อง3แต่งตั้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบมาประชุมร่วมพรุ่งนี้ บอร์ด กสท.ยังมีมติเพิ่มเติมว่าการเจรจาใดๆเพื่อการออกอากาศคู่ขนาน2ระบบของช่อง3 ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเป็นธรรมกับช่องอื่นๆด้วยเช่นกัน แม้วันนี้บอร์ด กสท.ยังเห็นไม่ตรงกันเรื่องเงื่อนไขการเจรจาออกคู่ขนานของช่อง 3 แต่ 5 คนเห็นตรงกันว่ากรณีนี้ มติ กสท.ถือเป็นที่สิ้นสุดในนาม กสทช.

วันนี้บอร์ด กสท.มีแนวทางตรงกันคือเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทด้านการกำกับดูแล ดังนั้นการตัดสินใจโดย กสท.ถือเป็นที่สิ้นสุดตาม กฎหมายไม่ต้องไปบอร์ดใหญ่ วาระCH3ในบอร์ดใหญ่วันพุธ17นี้จึงจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบ เพราะที่ผ่านมาข้อพิพาทด้านการกำกับของบอร์ดโทรคมนาคม(กทค.) ก็ไม่ได้ให้บอร์ดใหญ่พิจารณา ถ้าสุดท้ายทางผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เห็นด้วยกับมติ กสท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนาม กสทช. ก็สามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ในเวลา 90 วัน

การที่ช่อง3อนาล็อกยินดีออกอากาศคู่ขนานกับช่องดิจิตอลที่ประมูลมาได้เหมือนช่อง7 ถือว่าเป็นทางออกที่ วิน-วิน คนดูผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุด มักมีคนให้ข่าวผิด ย้ำว่า กสทช.ไม่ได้ยกเลิกทีวีอนาล็อก แต่ขอให้ช่อง3*ออกคู่ขนาน* เราไม่ยอมให้ยกเลิกอนาล็อกถ้าโครงข่ายดิจิตอลยังไม่ครบตามแผน ถ้าช่อง3อนาล็อกไม่เลือกมาออกคู่ขนานช่องดิจิตอล ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัญญาณผ่านดาวเทียม/เคเบิล จนกว่าจะมาขอใบอนุญาตใหม่เป็นทีวีดาวเทียม เพราะโครงข่ายทีวีดิจิตอลกำลังเร่งขยายทั่วประเทศตามแผน เราจึงบังคับให้ส่งสัญญาณดิจิตอลทั้ง 36 ช่องผ่านดาวเทียม/เคเบิลตามกฎหมายไปก่อน

เฉพาะ36ช่องในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ออกต่อผ่านดาวเทียม/เคเบิลในลักษณะฟรีทีวีระดับชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกเหนือจาก 36 ช่องที่เป็นฟรีทีวีระดับชาติตามกติกา Must Carry ถ้าจะออกผ่านดาวเทียม/เคเบิล ต้องมาขออนุญาตเป็นทีวีดาวเทียม/เคเบิลตามประกาศ กสทช.

ย้ำย้ำย้ำ! กสทช.ไม่ยกเลิกทีวีอนาล็อก ดูได้จนสัมปทานหมดหรือก้างปลาพัง แต่ถ้าจะออกต่อผ่านดาวเทียมและเคเบิลต้องทำตามกติกาใหม่ มี 2 ทางเลือก การเจรจากับช่อง3เรื่องเงื่อนไขการออกอากาศคู่ขนาน วันนี้บอร์ด กสท.หลายท่านเห็นตรงกันว่าต้องเทียบกับช่อง7บนฐานของความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

0000000

บอร์ด กสท.มีมติให้ทางช่อง3 แต่งตั้งผู้มีอำนาจทางกฎหมายมาเจรจาเรื่องการออกคู่ขนาน แบบจริงจัง ไม่ใช่พูดลอยๆผ่านสื่อ แต่ละวันไม่เหมือนกัน อีกทั้งการเจรจาระหว่างตัวแทนตามกฎหมายของช่อง 3 ต้องเป็นการประชุมร่วมกับบอร์ด กสท. ทั้ง5คน ไม่ใช่การไปเจรจากับบอร์ดคนใดคนหนึ่งตามลำพัง จดหมายเรื่องเงื่อนไขการออกคู่ขนานของช่อง3 ที่ สำนักงานเสนอวาระเข้าบอร์ด กสท.วันนี้ก็มีความคลุมเครือ ดังนั้นก็ต้องทำให้ชัดเจน เมื่อช่อง3มีเงื่อนไขในการออกคู่ขนาน ดิฉันก็มีเงื่อนไขตนเองเช่นกันคือ 1. ต้องไม่ขัดกฎหมาย 2. เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 3.ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด ทางใดที่ช่อง3จะยอมออกคู่ขนานได้โดยไม่ขัดกฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการแข่งขัน และผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนผ่าน ยินดีสนับสนุนค่ะ

กสทช.ยินดีหาทางออกให้ช่อง3ออกคู่ขนานอนาล็อก-ดิจิตอลไปพร้อมกัน เพราะเมื่อประชาชนนำคูปองไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลก็จะดูช่อง 3แบบ HD และดูทุกช่องได้ กสทช.ไม่ต้องการทิ้งช่อง3อนาล็อกให้อยู่กับระบบสัมปทานแบบเก่าโดยลำพัง แต่เราตั้งใจให้ช่อง 3 อนาล็อกเดินคู่ขนานไปในระบบดิจิตอล เพื่อ ประโยชน์ผู้บริโภค ถ้าบอร์ด กสท.จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 4% (ที่ต้องจ่าย กสทช.)ให้กับช่อง3ก็ต้องยกเว้นให้ช่อง7 ซึ่งให้ความร่วมมือออกคู่ขนานมาตลอดด้วย ส่วนช่องรายใหม่ มองเรื่องนี้อย่างไร รับได้หรือไม่ เป็นธรรมหรือไม่ ก็รวมตัวมีข้อเสนอมาได้ กสท.จะได้มีมุมองการพิจารณาที่รอบด้านค่ะ

การเจรจาวันพรุ่งนี้ เป็นเรื่องของ กสท. VS. ช่อง3ก็จริง แต่มันส่งผลกระทบต่อผู้เล่นรายอื่นๆในตลาดด้วย ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ทุกคนเสนอแนะได้ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลที่เอกชนต้องจ่ายให้ กสทช.อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ กสทช.ทำได้ ผลกระทบคือทำให้ กสทช.จะมีรายได้องค์กรลดลงไป แต่ถ้าช่อง 3 เสนอขอลดเงินที่ต้องจ่ายในระบบสัมปทานกับ อสมท. ทาง กสทช.ก็ต้องเป็นตัวกลางเจรจากับ อสมท.ต่อไป ซึ่งต้องคุยกับช่อง7และกองทัพบกด้วย

แต่ถ้าช่อง3จะเจรจาเรื่องของดเว้นจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นในระบบดิจิตอล ความเห็นส่วนตัวคิดว่าทำยาก เพราะขัดกฎหมายและต้องขอหารือกระทรวงการคลังอีกด้วย ดังนั้น ข้อเสนอเรื่องลดค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลของ กสทช.เองเป็นทางที่ง่ายและเสี่ยงน้อยสุด เพราะคนที่กระทบคือ กสทช.เอง ยอมมีรายได้ลด อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยานี้ก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ควรเป็นธรรมกับรายที่เจอภาวะเดียวกัน ถ้าช่อง 3อนาล็อกได้สิทธิ์ ช่อง 7หรือ ช่อง 9 ก็ควรได้ด้วย

ทางช่อง7เคยยื่นเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียม2ระบบมาก่อนหน้าช่อง3แล้ว แต่ กสทช.ยังไม่ได้สรุปข้อพิจารณา ซึ่งช่อง7ก็ยินดีรอโดยออกคู่ขนานไปด้วย วันนี้บอร์ด กสท.ถกกันหลายแนวทาง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะสุดท้ายเราต้องการฟังจากตัวแทนตามกฎหมายของช่อง3อย่างเป็นทางการ จึงเชิญมาพรุ่งนี้ ทางช่อง3ยังมีเวลาเจรจากับ กสทช.ใน15วันนี้ เพื่อจะออนแอร์แบบต่อเนื่องหลังจอดำในช่องกล่องดาวเทียมอื่นๆ แล้วย้ายมาอยู่ในช่อง 33HDแบบคู่ขนานเลย

ทุกคนช่วยกันส่งใจเชียร์ช่อง3อนาล็อก ฮึบๆหน่อย ไม่ให้น้อยหน้าช่อง7 เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ งานนี้ทำให้คนดูชนะ วิน-วินที่สุดแล้ว สู้ๆจ้า กสทช. ก็พยายามทำดีที่สุดแล้วภายใต้กรอบกฎหมายที่เราวางมาและทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน สุดท้ายถ้าช่อง3ไม่เลือกทางแบบช่อง7 เราก็ต้องปล่อยช่อง3ไว้

เปิดห้างใหม่ ไฉไลกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้ปิดตลาดเก่า ขายต่อได้จนหมดสัมปทาน แต่ถ้าเจ้าเดิมมาขายน้ำพริกถ้วยเก่าในห้างใหม่ด้วย คนซื้อก็ได้ประโยชน์ พ่อค้ารายเดิมก็ได้ประโยชน์ คือขายน้ำพริกได้ทั้งตลาดเก่าและในห้างใหม่ ส่วนคนซื้อเขาจะไปช็อปขนมพัฟขนมพายด้วย ก็อย่าไปน้อยใจ ห้างจะได้คึกคัก

 

000000000000

 

กลับมาเรื่องคูปองทีวีดิจิตอล เห็นว่าวันนี้ สำนักงานประกาศรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว ฝากท่าน @TakornNBTC รายงานในบอร์ดใหญ่ด้วย ถ้าบริษัทใดที่คิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงข่ายคูปองแลกกล่องดิจิตอลของ สำนักงาน รบกวนช่วยร้องเรียนมาได้ค่ะ

พุธ 17 นี้ที่มีการประชุมบอร์ดใหญ่ ขอให้ สำนักงาน รายงานความคืบหน้าทั้งหมดและระมัดระวังให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม สังคมจับตาอยู่ เบื้องต้น สำนักงาน แจ้งว่ามี 16 บริษัทที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ แต่ยังมีเพิ่มอีก จากนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีกล่องขายแลกคูปองจริงๆ ไม่ทำการทุจริต

000000000

วันนี้ยังมีวาระอื่นๆในที่ประชุมบอร์ด กสท.ที่สำคัญอีก แต่ไว้มาสรุปเพิ่มเติม เช่นการแจ้งเตือนช่อง8 เรื่องจัดเรทละครหลังข่าวผิด ต้องให้ปรับปรุง สำนักงานกสทช.และอนุกรรมการฯ จะเชิญฟรีทีวีทุกช่องมาทำความเข้าใจเรื่องการจัดเรทเนื้อหาให้เหมาะสม ตอนนี้มีนโยบายใช้มาตรา 37 น้อยลง แต่จี้การจัดเรทแทน…