เชิญร่วมเสวนาหัวข้อ “ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย”

ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง
“ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
                          ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.              

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

กล่าวเปิดการเสวนา โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๔๕-  ๑๒.๐๐ น.

การเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบและอิทธิพลของละครโทรทัศน์ต่อสิทธิเด็กและสตรี”๑. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร – รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต๒. คุณวิสา เบ็ญจะมโน  - ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล
๓. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์  - ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

๔. คุณสิทธิวัชร์ ทับแป้น – ผู้กำกับละครฟ้ากระจ่างดาว ช่อง ๗  ผู้กำกับรางวัลท็อปอวอร์ด

2004 จาก ละครอุ่นไอรัก (ช่อง 7)

ดำเนินรายการโดย คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน นักจัดรายการผู้หญิง 3 มุม FM 96.5 MHz.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการผลิตรายการละครสำหรับเด็กและสตรี”๑.    นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ   - สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ TPBS๒.     คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์   - นักเขียนบทโทรทัศน์ น้ำผึ้งขม, สวรรค์เบี่ยง, เคหาสน์สีแดง,ปริศนา และ มาลัยสามชาย  นามปากกา “ปราณประมูล”

๓.    คุณนัยนา สุภาพึ่ง   - นักสิทธิมนุษยชน และผู้ประสานงานมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร

๔.    อาจารย์ชนิดา ชิตบัณฑิตย์   -  อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดำเนินรายการโดย ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** หมายเหตุ – พักรับประทานอาหารว่างในห้อง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับงานนี้…คลิ้ก!