อังคารนี้(30กย.57) เสวนา ช่อง 3 กับ กสทช.:ประเด็นทางกฎหมายและสังคมมากกว่าภาวะ “จอดำ” บนเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม”

 

 ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ
“ช่อง 3 กับ กสทช.
: ประเด็นทางกฎหมายและสังคม ที่มากกว่าภาวะ “จอดำ” บนเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม”
วัน(พรุ่งนี้)อังคาร 30 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม                      คณบดีคณะนิติศาสตร์  ม.หอการค้าไทย

รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา                                 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์                    อาจารย์คระเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

คุณบุญยืน ศิริธรรม                             ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต                     อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ อาจารย์คระนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 

จัดโดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ เพื่อรวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คุ้มครองผู้บริโภค และนิเทศศาสตร์มาสรุปบทเรียนพร้อมเปิดประเด็นใหม่ๆอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการครองสิทธิข้ามสื่อ เรื่องลิขสิทธิ์เนื้อหา เรื่องกฎ must have, must-carry การกำกับดูแลสื่อ และ การคุ้มครองผู้บริโภค...