สุภิญญาฯ เผยรับตำแหน่งกสทช. 2 ปี ใช้เงินรับรองและค่าเดินทางรวมเกือบสองล้าน

สุภิญญาฯ เผยใช้เงินรับรองและค่าเดินทางใน – นอกประเทศ 2ปีรวมเกือบสองล้าน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใช้งบรับรองและค่าเดินทางในประเทศ ต่างประเทศหลังเข้ารับตำแหน่ง กสทช.ครบ 2 ปี ใช้งบรวมเกือบสองล้านบาท

นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่หน่วยงานอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) หรือ โครงการ NBTC Policy Watch เข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณจำนวนมากของ กสทช. เช่น การใช้งบรับรอง หรือ กรณีการเดินทางไปต่างประเทศ ในฐานะ กรรมการ กสทช. และในนามส่วนตัวต้องการเปิดเผยค่าใช้จ่ายเฉพาะของตัวเองที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอด 2 ปีของการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (7 ต.ค.54) ได้แก่ ค่ารับรอง (อาทิ ค่ากระเช้า พวงหรีด อาหารรับรอง) รวมเป็นเงิน 87,472.50 บาท ค่าเดินทางในประเทศ รวมเป็นเงิน 324,881 บาท และค่าเดินทางต่างประเทศรวมเป็นเงิน 1,558,807.21 บาท (ทั้งหมด 7 ประเทศ) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,971,160.17 บาท เพื่อต้องการให้สาธารณะรับรู้ถึงความโปร่งใส รวมถึงตลอดที่ผ่านมาตนได้จัดทำสรุปรายงานการเดินทางตามวัตถุประสงค์ในทุกครั้งต่อที่ประชุมกรรมการรกสทช. และได้เปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเวบไซต์สำนักงานกสทช. www.nbtc.go.th และ Blog ส่วนตัว www.supinya.com   ถึงแม้ว่าไม่มีการบังคับว่าต้องเปิดเผยตามกฎหมาย แต่ตนใช้ความสมัครใจเปิดเผย และส่วนตัวเห็นว่าในบางประเทศมีการเปิดเผยงบประมาณตรงนี้ รวมทั้งเป็นความสบายใจที่ให้สาธารณะและภาคประชาชนร่วมตรวจสอบได้

ข้อความจาก Facebook/SupinyaKlangnarong

As promised, after year ended so just voluntarily disclosed my own budget report abt what I have spent on duty for domestic & international trips since I’ve become NBTC commissioner (2yrs). Just did it for the sake of transparency after a public scrutiny on NBTC expenses before the next journey begins this year.

ศักราชใหม่เริ่มขึ้นแล้ว ตามที่เคยสัญญาไว้ว่าจะเปิดเผยงบเฉพาะที่ตนเองใช้ไปในการเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ และ งบรับรองทั้งหมดในรอบ 2 ปี 3 เดือนที่ทำงานในตำแหน่ง กสทช. ก่อนสิ้นปีทีมงานได้นำข้อมูลที่ขอมาจาก สนง.มาขึ้นบล็อกส่วนตัว จากนั้นสื่อต่างๆนำไปเผยแพร่ต่อแล้ว คงมีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างๆกันไป น้อมรับคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะทั้งหมดค่ะ ชี้แจงว่า บางทริปดูเยอะ บางทริปดูน้อยกว่า เหตุเพราะบางทริปเดินทางชั้นประหยัด บางทริปนั่งชั้นธุรกิจ ตามสภาพการณ์ (บอร์ด กสทช. ตามสิทธิ์บินชั้น 1 ได้ แต่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ถึง สูงสุดคือชั้นธุรกิจ ซึ่งราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ยิ่งต้องใช้การบินไทย ราคายิ่งสูง) บางทริปเจ้าภาพที่เชิญ ช่วยออกค่าที่พักด้วย สัดส่วนงบที่ใช้เลยแตกต่างกันบ้าง แต่การใช้งบก็เป็นไปตามระเบียบของ สนง.ที่ต้องแสดงต่อ สตง. ส่วนใหญ่เป็นทริปที่ไปร่วมงานประชุม สัมมนาและเป็นวิทยากร จากนั้นได้สรุปรายงาน ผลการประชุมจากทริปต่างๆ เสนอต่อบอร์ดและเผยแพร่บน blog ส่วนตัวแล้วค่ะ

ปีนี้ถ้าต้องเดินทางไปทำงานไหนอีก จะรายงานผ่าน fb & Twitter เช่นเดิมค่ะ

สุดท้ายต้องขอบคุณเจ้าของงบตัวจริงที่ทำให้ได้เดินทางไปหลายที่เพื่อแลกเปลี่ยนงานของ กสทช.ในเวทีสากล ได้เปิดหูเปิดตาและความรู้เพิ่มเติม มาใช้ในการทำงาน ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและวิธีคิดการกำกับดูแลตามแนวทางสากล 2 ทริปที่ประทับใจมากคือ 1. ได้ไปพบกับ กสทช. อเมริกา (FCC) แม้จะรู้เท่าทันอเมริกาในฐานะประเทศมหาอำนาจด้านสื่อ แต่การได้ไปเรียนรู้วิธีคิดขององค์กรกำกับการสื่อสารระดับนำของโลกในการขับเคลื่อนสื่อยุคดิจิตอลและสังคมบรอดแบนด์แบบเชิงรุก ทำให้เรากว้างไกลแบบเท่าทันมากขึ้น 2. ทริปโปแลนด์ เพื่อร่วมประชุมเวที Global regulators ของ UN-ITU นอกจากได้คอนเซ็ปต์เรื่องการกำกับดูแลในยุค 4.0 แล้ว ยังได้มี side trip ต่อกันเองหนึ่งวันเพื่อไปเยี่ยมสถานที่กักกันนักโทษการเมืองนาซียุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือค่าย Auschwitz ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปมาก็รู้สึกซาบซึ้งมากที่สุดแล้ว จดจำอยู่ในใจตลอดไป ทำให้เราสำนึกเสมอว่า ต้องไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังต่อเพื่อนมนุษย์นำไปสู่ความรุนแรงเช่นนั้นอีก พูดง่ายแต่ทำยากมากๆ

สุดท้าย ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเรียนรู้ ทุกการเดินทางมีความหมาย จะใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต

Truly Yours,

 

รายการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ (ระหว่างปี 2554 – 2556)

หมวด

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

รวม

1. ค่ารับรอง  -

       48,316.00

             39,156.50

          87,472.50

2. ค่าเดินทางในประเทศ  -

     283,848.00

             41,033.00

        324,881.00

3. ค่าเดินทางต่างประเทศ  

      189,027.95

        1,369,779.26

     1,558,807.21

3.1 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรงาน CASSBA Convention 2013 และประชุมกับองค์กรกำกับสื่อ วันที่ 22 – 25 ต.ค. 56 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  -  -

             71,929.26

3.2 เข้าร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก Global Symposium for Regulation : GSR ครั้งที่ 13 วันที่ 3 – 5 ก.ค. 56 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  -  -

           343,500.00

3.3 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรงานสัมมนา “Independent Media Broadcasting and Pluralism in Indonesia” และร่วมประชุมกับองค์กรกำกับดูแลสื่อ วันที่ 19 – 21 มิ.ย. 56 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  -  -

             80,550.00

3.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Communications Commission – FCC) และการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านสื่อ วันที่ 3 -11 เม.ย.56 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  -  -

           448,300.00

3.5 เข้าร่วมประชุม DVB World 2013 Conference วันที่ 11 – 17 มี.ค. 56  ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน  -  -

           425,500.00

3.6 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรงานสัมมนา ARCM Dialogue on Advertising Standards – principles and Practice วันที่ 6 – 9 พ.ย. 56 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  -

        32,777.95

 -
3.7 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรงาน World Press Freedom Day 2012 วันที่ 2 – 7 พ.ค. 56 ณ ประเทศตูนีเซีย  -

      156,250.00

 -

รวม……….(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)…….

      1,971,160.71

ทั้งนี้ ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 32/57 วันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 57 นางสาวสุภิญญา ได้สงวนความเห็น วาระ 4.21 การทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2557 พร้อมเปิดเผยความเห็นในวาระดังกล่าว ดังนี้

เปิดเผยความเห็นและมติกสท.วาระ4.21ทบทวนแผนการใช้จ่ายกลางปี

หนังสือแจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลักสูตรต่างประเทศ

“ไปตปท.-เบี้ยประชุม”ทะลุ250ล้าน “สตง.”ติง”กสทช.”ใช้เงินไม่สะท้อนภารกิจสำคัญ 

NBTC Policy Watch: 2 ปี กับธรรมาภิบาล กสทช.

ดาวน์โหลดรายงานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน2ปี กสทช สุภิญญา