จับตาวาระกสทช.: เตรียมผ่านงบพีอาร์ดิจิตอลทีวี 63.5 ลบ.//สุภิญญา หวังสังคมจับตาการใช้งบเกิดผลสูงสุดไม่ใช้บริษัทเจ้าประจำ

จับตาวาระกสทช. : เตรียมผ่าน TORงบประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี 63.5 ล้านบาท
สุภิญญา หวังสังคมจับตาการใช้งบเกิดผลสูงสุด –  ไม่ใช้บริษัทเจ้าประจำ

วันนี้(11 พ.ย. 57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 12 พ.ย. 57) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ TOR โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วงเงิน 63,500,000 บาท(หกสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557 และวาระความคืบหน้าผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี แลแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่ง นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า เมื่อการประชุมบอร์ด กสท.วันจันทร์(10พ.ย.) ที่ผ่านมา มีมติให้สำนักงานตรวจสอบปัญหากล่องลมและการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ และรายงานผลปัญหาการส่งคูปองทุกวันจันทร์เช้าในที่ประชุม กสท.ทุกสัปดาห์ เพื่อการกำกับดูแลอีกทาง

“ในการประชุมบอร์ด กสทช.ครั้งนี้ หากพิจารณาผ่านงบการประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี 63.5 ล้านบาทแล้ว ยังมีข้อควรระวังเรื่องการสรรหาบริษัทเอกชนที่จะมาดำเนินการโดยการประมูล ที่ต้องมีความโปร่งใสและมีฝีมือจริงๆ ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปิดจุดอ่อนที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจอย่างรอบด้านและเชิงลึก ตนหวังว่าบริษัทที่ได้เข้ามาดำเนินการจะใช้งบประมาณให้เกิดคุณภาพและประโยชน์สูงสุด และไม่ควรเป็นบริษัทที่ได้รับงานประมูลของกสทช.ตลอด อย่างไรฝากสังคมช่วยจับตาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)กำลังช่วยตรวจสอบและระวังเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกัน” สุภิญญา กล่าว

 

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตาได้แก่ สำนักงานเตรียมเสนอ แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกำหนดเงินประจำตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง วาระร่างระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง  วาระร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฉบับ3) และวาระการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์…จับตาผลการประชุมทั้งหมดได้ในวันพุธนี้…