จับตาวาระกสท. : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเปลี่ยนผังทีวีสาธารณะช่อง 5และTORปูพรมปชส.ดิจิตอลทีวี

จับตาวาระการประชุมคณะกรรมการิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 48/57 ในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. นี้ มีวาระน่าจับตาได้แก่ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การจัดจ้างผู้ผลิตประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี  วาระผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สำนักงานมีการเสนอรายชื่อ นักวิชาการ และ ตัวแทนจาก กสท. และ ททบ. 5 ซึ่งองค์ประกอบยังไม่พอ ตนเองเคยสงวนความเห็นต่างไว้ คงได้หารือกันวันจันทร์นี้

“ส่วนวาระการประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี ต้องเร่งแผนปูพรมการประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบกว้าง และลงลึกแบบเคาะประตูบ้าน เพราะหลังจากลงพื้นที่พบประชาชนยังเข้าใจสับสน และควรมีโครงการส่งเสริม อาสาสมัคร ช่วยให้คำแนะนำประชาชนในการติดตั้ง อย่างไรก็ตามสำนักงานก็ต้องบริหารงบประชาสัมพันธ์ 63.5 ล้านด้วยความรอบคอบเพราะสังคม และ สำนักงานตรวจเงินแผ่น (สตง.) จับตาตรวจเข้ม ใช้งบให้ตรงจุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสุภิญญา กล่าว…