ด่วน!เช็กรายชื่อ 100 อำเภอ รับคูปองทีวีดิจิทัลเฟส 2 แจก 28 พ.ย.นี้


ขอบคุณที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เช็กรายชื่อ 100 อำเภอ รับคูปองทีวีดิจิทัลเฟส 2 แจก 28 พ.ย.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 สำนักงาน กสทช. จะส่งคูปองส่วนลดทีวีดิจิทัล 690 บาท ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้กับอีก 1,777,495 ครัวเรือน ที่อยู่ในอีก 21 จังหวัด ที่มีสัญญาณทีวีดิจิทัลครอบคลุมเกิน 80% แล้ว ได้แก่

1. จังหวัดอุบลราชธานี ได้สิทธิ 15 อำเภอ ได้แก่  1) อ.กุดข้าวปุ้น 2) อ.เขื่องใน 3) อ.ดอนมดแดง 4) อ.ตระการพืชผล 5) อ.ตาลสุม 6) อ.นาเยีย 7) อ.พิบูลมังสาหาร  8) อ.ม่วงสามสิบ 9) อ.เมืองอุบลราชธานี 10) อ.วารินชำราบ 11) อ.ศรีเมืองใหม่ 12) อ.สว่างวีระวงศ์ 13) อ.สำโรง 14) อ.สิรินธร และ 15) อ.เหล่าเสือโก้ก

2. จังหวัดลำพูน ได้สิทธิ  4 อำเภอ ได้แก่  1) อ.บ้านธิ 2) อ.ป่าซาง 3) อ.เมืองลำพูน และ4) อ.เวียงหนองล่อง

3. จังหวัดพิษณุโลก ได้สิทธิ 4 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.บางกระทุ่ม 2) อ.บางระกำ 3) อ.พรหมพิราม และ4) อ.เมืองพิษณุโลก

4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สิทธิ  8 อำเภอ ได้แก่  1) อ.กาญจนดิษฐ์ 2) อ.เคียนซา 3) อ.ไชยา 4) อ.ท่าฉาง 5) อ.บ้านนาเดิม 6) อ.บ้านนาสาร 7) อ.พุนพิน 8) อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

5. จังหวัดอำนาจเจริญ ได้สิทธิ  3 อำเภอ ได้แก่  1) อ.พนา 2) อ.ลืออำนาจ และ3) อ.หัวตะพาน

6. จังหวัดชลบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.เกาะจันทร์ 2) อ.เกาะสีชัง 3) อ.บ้านบึง 4) อ.พนัสนิคม 5) อ.พานทอง และ6) อ.เมืองชลบุรี

7. จังหวัดนครราชสีมา ได้ 14 อำเภอ ได้แก่   1) อ.ขามทะเลสอ 2) อ.ขามสะแกแสง 3) อ.จักราช 4) อ.เฉลิมพระเกียรติ 5) อ.โชคชัย 6) อ.ด่านขุนทด 7) อ.โนนไทย 8) อ.โนนสูง 9) อ.ปักธงชัย 10) อ.พระทองคำ 11) อ.เมืองนครราชสีมา 12) อ.สีคิ้ว 13) อ.สูงเนิน และ   14) อ.หนองบุญมาก

8. จังหวัดขอนแก่น ได้สิทธิ 9 อำเภอ ได้แก่   1) อ.กระนวน 2) อ.เขาสวนกวาง 3) อ.ซำสูง 4) อ.น้ำพอง 5) อ.บ้านฝาง 6) อ.บ้านแฮด 7) อ.พระยืน 8) อ.เมืองขอนแก่น และ 9) อ.อุบลรัตน์

9. จังหวัดลพบุรี ได้สิทธิ 3 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ท่าวุ้ง 2) อ.บ้านหมี่ และ 3) อ.เมืองลพบุรี

10. จังหวัดมหาสารคาม ได้สิทธิ 6 อำเภอ ได้แก่   1) อ.กันทรวิชัย 2) อ.กุดรัง 3) อ.โกสุมพิสัย 4) อ.ชื่นชม 5) อ.เชียงยืน และ 6) อ.เมืองมหาสารคาม

11. จังหวัดเชียงใหม่ ได้สิทธิ 7 อำเภอ ได้แก่  1) อ.ดอยสะเก็ด 2) อ.เมืองเชียงใหม่ 3) อ.สันกำแพง 4) อ.สันทราย 5) อ.สันป่าตอง 6) อ.สารภี และ 7) อ.หางดง

12. จังหวัดจันทบุรี ได้สิทธิ 3 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.นายายอาม 2) อ.เมืองจันทบุรี และ 3) อ.แหลมสิงห์

13. จังหวัดสระบุรี ได้สิทธิ 7 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ดอนพุด 2) อ.บ้านหมอ 3) อ.วิหารแดง 4) อ.เสาไห้ 5) อ.หนองแค 6) อ.หนองแซง และ 7) อ.หนองโดน

14. จังหวัดเพชรบุรี ได้สิทธิ 3 อำเภอ ได้แก่  1) อ.เขาย้อย 2) อ.บ้านแหลม และ 3) อ.เมืองเพชรบุรี

15. จังหวัดปัตตานี ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่  อ.เมืองปัตตานี

16. จังหวัดพิจิตร ได้สิทธิ 2 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.วชิรบารมี และ 2) อ.สามง่าม

17. จังหวัดกาญจนบุรี ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่ามะกา

18. จังหวัดกำแพงเพชร ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่      อ.ลานกระบือ

19. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ห้วยเม็ก

20. จังหวัดปราจีนบุรี ได้สิทธิ 2 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.บ้านสร้าง และ 2) อ.ศรีมโหสถ

สำหรับครัวเรือนที่จะได้รับแจกคูปองคือ ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและปรากฏชื่อผู้เป็นเจ้าบ้านตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีอำเภอที่ยังไม่ได้รับแจกในรอบ 2 นี้ จะทยอยแจกหลังจากที่มีการขยายสัญญาณครอบคลุมในอำเภอนั้นเกินกว่า 80% แล้ว โดยจะแจกให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ธ.ค. 2557

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat