ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงข่ายทั้งในด้านความครอบคลุมของสัญญาณและคุณภาพสัญญาณดิจิตอลทีวี

19 พ.ย. 57

Summary of today mission at NBTC office pushing for a solution concerning on digital TV network (Multiplex-MUX) after some parts of coverage are not going well according to plan, alsp the QoS (quality of service) is certainly not good yet.

Outcome from the meeting: NBTC Office gonna set up a working group btw 4 stakehoders (MUX network operators – digital TV Channels – engineering academics – NBTC) to check & evaluate the quality of service thoroughly.

Moreover, legal sanction must be taken against network operators who cannot provide services.

Urging 4 Multiplexes to help each other seeking for a better solution otherwise a competition for new licenses would be considered.

000

More to explain, now saying good night from Phnom Pehn.
Attend a meeting with the Minister from Ministry of Infomation tmr, discussing about each country’s plan on digital TV & more related to media issues, also a meeting with reps from NGOs who are working to promote media & human rights.

More to share.

สรุปงานวันนี้ มีประชุมร่วมกับท่าน กสทช. Thawatchai Jittrapanun พร้อมกับ ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลทั้ง 4 ราย + ตัวแทนช่องดิจิตอล บรรยากาศเข้มข้น ดุเดือดมาก แต่ก็ดีใจที่ได้ข้อสรุปที่มีความคืบหน้าดังนี้

1. สำนักงาน จะตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงข่ายทั้งในด้านความครอบคลุมของสัญญาณและคุณภาพสัญญาณ โดยคณะทำงานจะมีตัวแทนของช่องที่เป็นผู้จ้างโครงข่าย – ตัวแทนโครงข่ายฯ – นักวิชาการด้านวิศวกรรม และ ตัวแทน สำนักงาน กสทช. เพื่อลงพื้นที่วัดประสิทธิภาพของ MUX จริงในพื้นที่ แล้วร่วมกันประเมินว่าตรงกับแผนใน simulation หรือไม่ ถ้าไม่ตรงผู้ให้บริการโครงข่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา จะให้สำนักส่งเสริมการแข่งขันฯ และ สำนักดิจิตอลทีวีเป็นผู้รับผิดชอบ

2. ให้โครงข่ายที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ขอความช่วยเหลือจากโครงข่ายที่พร้อมมากกว่า หรือ คือการให้ MUX ทั้ง 4 รายร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน

3. การมีมาตรการลงโทษทางปกครองต่อผู้ให้บริการโครงข่าย ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาหรือบริการโครงข่ายได้ตามแผน

4. การเปิดโอกาสให้รายใหม่มาแข่งขันเพื่อได้ใบอนุญาตเป็นทางเลือกสุดท้ายที่อาจจำเป็นต้องทำถ้าผู้ให้บริการโครงข่ายรายเดิมที่ได้สิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการได้

คลื่นเป็นสิทธิของช่องที่ประมูลใบอนุญาตมาได้ 15 ปี ส่วนภาครัฐที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายฯ เปรียบเหมือนผู้วางรางรถไฟให้คลื่นวิ่ง ถ้ารางไม่พร้อมคนใช้คลื่นก็เสียสิทธิ ทั้ง กสทช. และ ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและรับผิดชอบ

ไว้มาขยายรายละเอียด เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียว มีทั้งมิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และ ผู้บริโภค ที่ต้องแก้ไขให้ลุล่วง

000

พรุ่งนี้เตรียมแลกเปลี่ยนกับท่านรัฐมนตรี กระทรวงการข้อมูลข่าวสารของราชอาณาจักรกัมพูชาช่วงบ่ายเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านของสื่อทั้งสองประเทศ ตอนเช้ามีแลกเปลี่ยนกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนที่กรุงพนมเปญด้วย ไว้มาสรุปเพื่อทราบค่ะ….