รู้จัก! ภาษามือ Digitaltv ดิจิตอลทีวี

รู้จัก! ภาษามือ Digitaltv ดิจิตอลทีวี โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์