จี้ กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบมักซ์ทีวีดิจิตอลล่าช้า : ไทยรัฐออนไลน์

จี้ กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบมักซ์ทีวีดิจิตอลล่าช้า

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จี้ กสทช. แก้ปัญหาโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ยังติดตั้งล่าช้า ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมได้ และผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ขณะที่ กสทช. เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายวันนี้ …

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล ระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ได้ข้อสรุปว่าควรจัดตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายทีวีดิจิตอล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่ล่าช้า

นายสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และผู้ประกอบการโครงข่าย หวังพึ่ง กสทช.เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะขณะนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล สวนทางกับอัตราค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลที่ได้รับเพียง 5 พัน ถึง 1 หมื่นบาทต่อนาที ดังนั้น กสทช. ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 21 จังหวัด มีใครบ้างที่รับชมไม่ได้

นายธนา ทุมมานนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ ไทยรัฐทีวี เปิดเผยว่า เรียกร้องให้ อสมท ขยายโครงข่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้ กสทช. ออกมาตรการลงโทษโครงข่ายที่ติดตั้งล่าช้ากว่ากำหนด

ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า แผนการดำเนินการของ กสทช.ล้มเหลวตั้งแต่กระบวนการแจกคูปอง ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระทั้งค่าบริหารจัดการและค่าเช่าโครงข่ายกองทัพบก 3 ล้าน 9 แสนบาทต่อเดือน จึงต้องการให้หาผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องนี้

เช่นเดียวกับ ตัวแทนว้อยซ์ทีวี ผู้เช่าใช้โครงข่าย อสมท ระบุว่า อยากให้ กสทช. มีคนกลางที่ต้องตรวจสอบสัญญาณกลางว่า โครงข่ายมีการให้บริการสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จุดใดบ้าง

ขณะที่ตัวแทนโครงข่าย อสมท ยอมรับว่า การติดตั้งโครงข่ายของ อสมท ล่าช้ากว่ากำหนด และยินดีรับโทษตามที่ กสทช. กำหนด

ส่วนนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายทีวีดิจิตอล เพื่อติดตามและตรวจสอบพื้นที่ที่สัญญาณทีวีดิจิตอล ที่ทำงานร่วมกัน และมีกรรมการจากตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ และ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้เซ็นอนุมัติภายในวันนี้.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์