การมีส่วนร่วมในการชี้แจงและให้ข้อมูลกรณีต่างๆ ของสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย)

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 51/57 วันที่ 24 พ.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอส่งความเห็นในการพิจารณา วาระ 4.19 เรื่องการมีส่วนร่วมในการชี้แจงและให้ข้อมูลกรณีต่างๆ ของสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) ดังนี้

Download (Comment-NBC-51-57.pdf,PDF, Unknown)