คิดเสียว่ามันคือการคานดุลกันเอง เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมทีวีที่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลกันเองมากขึ้น

20 ม.ค. 58

Prep for first NBTC full panel’s meeting tmr on vatious issues. Also a good news today at work but more to tell!

เตรียมประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. พรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี วาระหลากหลาย รวมเรื่องร่างประกาศการคุ้มครองผู้บริโภคฝั่งโทรคมนาคม (กทค.) เข้ามาด้วย ซึ่งจะมีประเด็นคิดค่าโทรตามวินาที และ อื่นๆ

ปรกติบอร์ดใหญ่ กสทช. จะประชุมเดือนละครั้ง รวมบอร์ดเล็ก 2 ด้าน (กสท. & กทค.) หลักๆจะมีการพิจารณาร่างประกาศต่างๆที่ต้องเข้าบอร์ดใหญ่ แต่การกำกับดูแลตามประกาศที่ผ่านแล้ว ถือเป็นอำนาจของบอร์ดเล็กแต่ละด้าน

….

เย็นนี้ระหว่างไปงานฌาปนกิจคุณพ่อของทีมงาน ที่วัดลาดกระบัง ก็ลุ้นมติการประชุมของอนุกรรมการที่ปรึกษากฏหมาย กสทช.ไปด้วย เรื่องสำคัญว่าด้วยการวินิจฉัยว่า กฏ กติกาต่างๆที่กำหนดมาตั้งแต่ก่อนการประมูลทีวีดิจิตอล มีผลต่อเนื่องในการกำกับดูแลด้วยหรือไม่

ดีใจที่ทราบข่าวว่าผลออกมา positive สอดคล้องกับความเห็นของดิฉันและท่าน กสทช. Thawatchai Jittrapanun ที่ยืนยันเรื่องนี้มาตลอด ทั้งเรื่องสัดส่วนการถือครองช่องทีวี เช่นต้องมี 7 รายถือ 7 ช่องข่าว ที่เกี่ยวพันกับการถือครองหุ้นต่างๆ อันส่งผลต่อการมาถือหุ้นไขว้ภายหลัง อาทิกรณี SLC มาถือหุ้นใน NMG เกินร้อยละ 10 ที่กำลังมีประเด็นในเวลานี้ด้วย

จากนี้ สนง. ต้องเสนอผลมติจากอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเข้าบอร์ด กสท. อีกครั้ง เพื่อพิจารณาลงมติสุดท้าย

ขอบคุณอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ที่ช่วยยืนยันหลักการนี้ และให้เครดิตทีมงานของอาจารย์ธวัชชัย ซึ่งเป็น กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ต่อสู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้น รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานที่ยืนหยัดในจุดยืนเรื่องหลักกฎหมายบนฐานการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม บนความเห็นต่างของบอร์ด

กติกา กสทช. ส่วนใหญ่ออกแบบมาดีระดับหนึ่งก่อนการประมูล แต่มามีปัญหาเพราะการตีความต่างกันในบอร์ด กสท. เอง แต่ก็ถือว่าเราถกเถียงกันด้วยเหตุผล และคิดเสียว่ามันคือการคานดุลกันเอง เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมทีวีที่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลกันเองมากขึ้น
งานจัดสรรคลื่นว่ายากแล้ว งานกำกับดูแลยากกว่า โดยเฉพาะกำกับให้มีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมจริงๆ บนความซับซ้อนของธุรกิจ

ผู้เล่นต้องยึดกติกา มารยาท ส่วนคนกำกับก็ต้องยึดหลักแม่น ไม่ลำเอียง ตรงไปตรงมา สุดท้ายคนดูจะตัดสิน

ยิ่งยุคนี้คนเขาดูเรื่องราวได้แบบคมชัดสูง เมื่อเกิดเหตุขึ้นเขาก็อ่านเกมออก คนตามดูก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ดังนั้นคนเล่นก็ต้องระมัดระวัง และ คนกำกับก็ต้องทำหน้าที่ให้ตรงหลักการและเจตนารมณ์มากที่สุด …