บทสรุปเรื่องการเคาะจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลให้กับผู้ประกอบการตามแนวที่หารือร่วมกับ สตง. หลังจากค้างคามานาน

Summary of NBTC’s monthly meeting today on various issues.

21 ม.ค. 58

ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. วันนี้สรุปวาระสำคัญคือ สำนักงาน ได้บทสรุปเรื่องการเคาะจ่ายเงินค่าคูปองให้กับผู้ประกอบการกล่องดิจิตอลตามแนวที่หารือร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) หลังจากค้างคามานาน หลักๆคือ

ทำการสุ่มตรวจนับร้อยละ 10 ของคูปองโครงการฯที่ผู้ประกอบการแต่ละรายขอเบิกจ่ายแต่ละงวด ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดให้จ่ายเงินร้อยละ 50

หากทำการสุ่มตรวจนับร้อยละ 30 ของคูปองโครงการฯแล้วไม่พบข้อผิดพลาดให้จ่ายร้อยละ 70 ของจำนวนที่ขอเบิกจ่ายแต่ละงวด

หากทำการสุ่มตรวจนับร้อยละ 50 ของคูปองโครงการและไม่พบข้อผิดพลาดอาจให้จ่ายเงินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด

กรณีที่ตรวจสอบพบในงวดถัดมา พบว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือเอกสารไม่ครบ ให้ยุติการจ่ายเงินสำหรับผู้ประกอบการรายนั้นและต้องกลับไปตรวจทั้งหมด

สุดท้าย สตง.ยืนยันว่า การสุ่มตรวจเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
กล่องเท่านั้น สำนักงาน กสทช. ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ครบ

มติวันนี้คงทำให้ผู้ประกอบการกล่องทีวีดิจิตอลหายใจคล่องขึ้น เพราะจะเริ่มเบิกจ่ายเงินคืนได้ แต่ก็ต้องระวังถ้าพบเอกสารรายใดมีปัญหา ก็ต้องยุติการจ่าย

ข้อจำกัดหนึ่งที่ตอนนี้ สำนักงาน กสทช. ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการกล่อง ส่งผลต่อรายเล็ก รายกลางที่สายป่านไม่ยาวนักจะ ไม่สามารถสั่งของล็อตใหม่

เนื่องเพราะต้นทุนไม่หมุนเวียน จึงได้มีการหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายสัปดาห์ก่อนคือ สำนักงาน กสทช. – สตง. – ผู้ประกอบการกล่อง จึงสรุปเป็นมาตรการสุ่มตรวจ

อย่างไรก็ตามมาตรการสุ่มตรวจ ก็เป็นแบบมีเงื่อนไข และถ้าพบว่ารายใดมีปัญหาก็ต้องยุติการจ่ายเงิน และกลับไปตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง

00000

มติบอร์ดใหญ่อีกเรื่องสำคัญวันนี้คือ บอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) เสนอร่างประกาศฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม

ที่ผ่านมาฝั่ง กสท.ได้ออกประกาศว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิทยุ-ทีวีไปล่วงหน้าก่อนบอร์ด กทค.นานแล้ว (เช่นเรื่องโฆษณา-ระดับเสียงและอื่นๆ)

ร่างประกาศคุ้มครองผู้บริโภคของบอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) เพิ่งเสนอร่างประกาศเข้าบอร์ดใหญ่ กสทช. ครั้งแรกวันนี้ เพื่อออกไปรับฟังความเห็นสาธารณะ
เนื้อหาหลักๆในร่างประกาศดังกล่าวของบอร์ด กทค. อาทิเรื่องการคิดค่าโทรตามจริง (รายวินาที) การคิดว่าบริการเสริมที่ไม่ต้องการทาง SMS และปัญหาอื่นๆของผู้บริโภค

‪#‎คหสต. บอร์ด กทค. ผลักดันร่างประกาศการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม ออกมาช้ามากๆ ทั้งที่มีฐานเป็น กทช.มาก่อน ขณะที่ฝั่ง กสท.ออกไป 2 ปีก่อนจากที่ทำงานมา 3 ปีกว่า

ร่างนี้ของ กทค. เข้าบอร์ดใหญ่มาช้ามากเลย แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา ‪#‎กทค.‪ #‎ขอให้ผ่านแบบราบรื่น

รออ่านร่างประกาศการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่ผ่านบอร์ดใหญ่วันนี้ในเว็บ กสทช. ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อไปค่ะ

000 000

อีกมติเรื่องสำคัญของของบอร์ดใหญ่ กสทช. วันนี้ คือให้ทบทวนลดจำนวนและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการทั้งหมดใน กสทช. วันนี้จึงไม่มีการต่ออายุอนุกรรมการหลังหมดวาระ ยกเว้นชุดที่ต้องมีตามกฎหมายคือ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 2 ด้าน (แต่เบี้ยประชุมก็รอปรับลดลง)

ซึ่งถือเป็นเรื่องดี ข่าวดีประจำวันนี้ คงเป็นการปรับตัวเรื่องธรรมาภิบาลของบอร์ด และ สำนักงาน กสทช. หลังถูกตรวจสอบมาก

การทบทวนจำนวนอนุกรรมการแล้วผลออกมาเหลือกี่ชุด อย่างไรต่อนั้น จะแจ้งเพื่อทราบต่อไปค่ะ

000 000

ยังมีอีกวาระที่ดิฉันและ กสทช.ประวิทย์ เสนอเข้าบอร์ดใหญ่ กสทช. วันนี้คือการพิจารณาความเห็นเรื่องร่าง พรบ.ดิจิทัลทั้งหมดที่รวมการแก้ไข พรบ.กสทช.ด้วย

มติบอร์ดวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปรวมของกรรมการ กสทช. ทั้ง 10 คน เพราะต่างมีความเห็นกันไป เลยให้กรรมการแต่ละท่านทำความเห็นของตนเสนอ สำนักงานจากนั้นจะนำเสนอเข้าบอร์ด กสทช. อีกครั้ง (โดยเฉพาะประเด็นแย้ง) เพื่อรวมความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะปรับร่าง พรบ.ทั้งหมดก่อนเข้าสู่ สนช.

ไว้ทำเอกสารความเห็นของดิฉันที่เห็นแย้งกับชุดร่าง พรบ.ดิจิทัลดังกล่าวของรัฐบาลเสร็จ (รวมร่างที่แก้ไข พรบ.กสทช.) จะมาโพสลง blog เช่นเดิมค่ะ

000

ข่าวดีอีกเรื่องวันนี้ ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการกำกับการถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการโทรทัศน์ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ววานนี้ ไว้มาสรุปรายละเอียดเพื่อทราบเพิ่มเติมค่ะ.