กสทช.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมติดตั้งสายอากาศรวม เอื้อผู้อาศัยเข้าถึงดิจิตอลทีวี

กสทช. “สุภิญญา” ขอความร่วมมือผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมติดตั้งสายอากาศรวม เอื้อผู้อาศัยเข้าถึงดิจิตอลทีวี 

    น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้เชิญผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมประชุมหารือเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในกลุ่มอาคารรวม/ชุด” โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมทุกโครงการช่วยสนับสนุน ปรับเปลี่ยน และติดตั้งระบบสายอากาศรวมเพื่อให้ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนระบบของอาคารให้รองรับการเข้าถึงทีวีดิจิตอลในส่วนอาคารเก่า ส่วนอาคารใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในแผนแล้ว

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า จากนี้จะให้สำนักงาน กสทช. ทำคู่มือเรื่องดิจิตอลทีวีส่งให้นิติบุคคลอาคารชุดผ่านฐานข้อมูลของกรมที่ดิน โดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ กสทช. ที่เกี่ยวข้องประเมินข้อมูลจำนวนห้องชุดในกรุงเทพที่มีสามารถเข้าถึงดิจิตอลทีวี กรณีของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ให้ข้อมูลว่าผู้อาศัยสามารถเข้าถึงดิจิตอลทีวีได้รวมกว่าแสนยูนิต  โดยจะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพชั้นในก่อนขยายการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอก และเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด

อย่างไรก็ดีในการหารือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ระบุว่าขณะนี้ได้ปรับระบบในอาคารให้ลูกบ้านเลือกชมทีวีได้ 3 ระบบคือ ภาคพื้นดินดิจิตอล ดาวเทียม และเคเบิลทีวี ส่วนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก็เตรียมดำเนินการเช่นกัน

ด้านนางนันทิยา ทองยิ่งสกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด กรมที่ดิน กล่าวว่า บริษัทและโครงการต่าง ๆ สามารถให้นิติบุคคลนำเงินส่วนกลางหรือเงินกองทุนไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับการรับชมดิจิตอลทีวีได้ทันที โดยไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 หมวด 5 นิติบุคคลอาคารชุด มาตรา 48

ขณะที่นายชาตรี ปัญญางาม เจ้าหน้าที่บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้คอนโดมิเนียมของแอล.พี.เอ็น.ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้รองรับการรับชมดิจิตอลทีวีแล้ว เนื่องจากต้นทุนในการปรับเปลี่ยน/ติดตั้งไม่สูงมาก ไม่ได้สร้างภาระให้กับโครงการ ผู้อาศัยสามารถรับชมดิจิตอลทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(set-top-box) โดยต่อเข้ากับช่องรับสัญญาณของโครงการได้ทันที

ขอบคุณที่มา เวบไซต์ กสทช.