จับตาวาระ กสทช. พุธนี้ 17 ก.พ. 58

กสทช. เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรต้อนรับ กม.ดิจิทัล

วันนี้(17 ก.พ. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 17 ก.พ. 58) ที่การประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 2/2558 มีวาระที่มีผลจากคราวก่อน ตามมติที่ให้กรรมการ กสทช. ส่งความเห็นทางกฎหมายต่อ ร่าง(แก้ไข) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานรวบรวมและประมวลสรุปก่อนนำเสนอต่อกรรมการพิจารณานั้น ซึ่งตน พร้อมด้วย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้ร่วมกันเสนอความเห็นไปแล้วนั้น ซึ่งจริงๆแล้วในการประชุมครั้งนี้ควรจะต้องมีวาระต่อความเห็นของกรรมการทั้งหมดเพื่อลงความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ต่อไป

นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นวาระในการประชุมเรื่องนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวใน กสทช. จะมีการประชุมนอกรอบที่ต่างจังหวัดเพื่อหารือการปรับโครงสร้างขององค์กร คาดว่าจะมีการประชุมหารือเรื่องการปรับทิศทางการบริหารภายใน คณะอนุกรรมการ ตลอดจนงบประมาณ ซึ่งหวังว่าจะเกิดการปฏิรูปองค์กรใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธรรมาภิบาลองค์กร โดยคาดว่าในที่ประชุมบอร์ดวันพรุ่งนี้จะได้มีการหารือเบื้องต้นก่อน

ส่วนวาระอื่นน่าติดตาม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมชุดใหม่ ภายหลังอนุกรรมการฯสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานในวันที่ 19 ก.พ. 58 และวาระที่สำนักงานอาจจะเสนอข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล และวาระอื่นๆติดตามได้ในวันพรุ่งนี้…