ทุกฝ่ายมีสิทธิ์โต้แย้งการใช้ดุลยพินิจของ กสท./กสทช. จนถึงที่สุด

My tweets after Panel’s meeting today and a tough debate on tough issues. More to elaborate. Briefly is being tired.

สรุปงานวันนี้ดึกหน่อย เพราะกลับมาจากเวทีเสวนานักศึกษาธรรมศาสตร์ที่รังสิต

จันทร์นี้บอร์ด กสท. ลงมติทิ้งทวนวาระสำคัญ จบไตรมาสแรกไปอย่างอึนๆ ก่อนจะพักประชุมยาว 2 สัปดาห์ เพราะจันทร์ที่ 6 และ 13 เม.ย. เป็นวันหยุดราชการ

วันนี้ กสท. ถกกันเข้มข้น มติออกมากระจัดกระจาย ตามวาระที่แตกต่างทั้งเรื่องหุ้น โครงข่าย MuX ทีวีสาธารณะ เนื้อหาการเมือง และ อื่นๆ

30 มีนาคม 2558

สรุปผลการประชุมบอร์ด กสท. วันนี้วาระสำคัญดังนี้ค่ะ

กรณีการรับรองมติเรื่องหุ้นSLCใน NMG คือ กสท. 3 คนรับรองมติว่า ‘การงดออกเสียง’ คือไม่เห็นชอบ ส่วน กสท. 2 คน ไม่รับรองมติข้อนี้ สรุปผลคือรับรอง

การรับรองมติเรื่องหุ้น SLC ใน NMG

วันนี้ ดิฉัน และ กสท. @Thawatchai_NBTC ไม่รับรองมติที่ สนง.ยืนยันว่า กรณีงดออกเสียงนับเป็นเสียงไม่เห็นชอบ
……..
กรณีการพักใช้ใบอนุญาต 7 วัน

ช่องTV 24 มติ กสท. 3:2 (ดิฉันอยู่ใน2เสียงข้างน้อย)

ช่อง PeaceTV มติ กสท. 4:1 (ดิฉันอยู่ฝ่าย1เสียงข้างน้อย)

ดิฉันอยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย เพราะเห็นว่ารายการดังกล่าวของ 2 ช่อง เป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์การเมือง แม้เลือกข้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นปลุกปั่น อีกทั้งถ้าบางรายการของช่อง 24TV และ PeaceTV มีปัญหาสุ่มเสี่ยง แต่การให้พักใช้ใบอนุญาตทั้งสถานี อาจเข้าข่ายลงโทษเกินกว่าเหตุได้

‪#‎คหสต. มากไปกว่านั้นดิฉันเห็นว่า กสท. ควรพิจารณาความผิดบนฐานกฎกติกาของ กสทช.เองก่อน (เช่นมาตรา 37 ใน พรบ. ประกอบกิจการฯ) แทนที่จะใช้คำสั่ง หรืออิงประกาศฯ คสช. ก่อน

อีกทั้งการลงโทษผู้รับใบอนุญาตก็ควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เช่น เตือน ปรับ พักใช้ เพิกถอน เหมือนกรณีความผิดอื่นๆ ที่ ไม่ใช่พอเรื่องการเมืองแล้วใช้โทษทางลัด

กสท.ควรใช้ดุลยพินิจว่า การวิพากษ์การทำงานรัฐบาลของ สนช. สปช. หรือ แม้แต่ คสช. ยังไม่ใช่ความผิดฐานขัดความมั่นคงในตัวของมันเอง ต้องดูที่สาระด้วย
……

วาระทีวีดิจิตอลช่องรัฐสภา บอร์ด กสท. เห็นชอบการจัดสรรคลื่น แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนออกใบอนุญาต และมีมติให้ทำเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) ช่องทีวีบริการสาธารณะ 8 ช่องที่เหลือแล้ว
…….

วาระกรมประชาสัมพันธ์อุทธรณ์คำสั่ง กสท. ที่ให้ปรับกรณีวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล ล่าช้า กสท. มีแนวทางไม่รับอุทธรณ์ เว้นกรมประชารับเงื่อนไข ถ้า กสท. ออกใบอนุญาตชั่วคราวให้คนอื่นให้บริการก่อนได้

ดิฉันและ Thawatchai Jittrapanun จะเชิญกรมประชาสัมพันธ์มาเจรจาอีกรอบ ถ้าจะไม่ให้ลงโทษปรับ กสท. ก็อาจพิจารณาออกใบอนุญาต MUX ชั่วคราวให้คนอื่นทำก่อน เร็วๆนี้

…….

ยังมีวาระอื่นๆอีก ไว้มาสรุปเพิ่มเติมค่ะ

ช่วงเย็นวิ่งมาร่วมเวทีขององค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ มธ.รังสิต เรื่อง “ส่องสื่อ โลกไซเบอร์ ในยุค เศรษฐกิจดิจิตอล”

เห็นพลัง ความบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาว แล้วมีพลังใจ เหมือนย้อนดูอดีตตัวเราด้วย

…….

31 มี.ค. สนง. เชิญวิทยุกรมประชาฯ-กองทัพ หารือ+ร่วมมือรายการเพื่อคนพิการ+โฆษณาไม่ผิด กม. ชั้น22 เอ็กซิม ‪#‎กสทช
……

วันนี้เหนื่อย แม้เห็นต่างบางเรื่อง แต่ก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วด้วยการใช้ดุลยพินิจในการลงมติด้วยหลักการอย่างรอบคอบ ไม่งดออกเสียง แม้ในวาระการเมืองเรื่องสีเสื้อที่ทำเอาลำบากใจ

โหวตแพ้ ก็รับกติกาประชาธิปไตยใน กสท./กสทช.

จากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนทางศาลรับช่วงต่อแล้ว ตามกระบวนการ Rule of law
ทุกฝ่ายมีสิทธิ์โต้แย้งการใช้ดุลยพินิจของ กสท./กสทช. จนถึงที่สุด

—–