ชวนอ่าน! รายงานการดูงานด้านกำกับสื่ออาเซียน 4 ประเทศ

รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสำคัญจากการประชุมและดูงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแล 

Download (Report-StudyTripASEAN.pdf,PDF, 24.51MB)

ขอบคุณที่มาเวบไซต์ nbtc.go.th