ทบทวนข้อเรียกร้องดิจิตอลทีวี//เตรียมถกวาระASTVขัดประกาศ คสช. ซ้ำรอย PeaceTV หรือไม่ ขณะที่พีซถูกร้องซ้ำหลังกลับมาออนแอร์

กสท. ทบทวนข้อเรียกร้องดิจิตอลทีวี และ เตรียมถกวาระ ASTV ขัดประกาศ คสช. ซ้ำรอย PeaceTV หรือไม่ ในขณะที่ PeaceTV ถูกร้องซ้ำหลังกลับมาออนแอร์อีกครั้ง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 27/2558 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้เรียกร้องให้ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีมาตรการเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยคำนึงถึงการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม และประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม รวมทั้งรับรู้และมั่นใจในการเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการแจกคูปองฯ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงข่ายทีวีดิจิตอล(MUX) ซึ่งนางสาวสุภิญญากล่าวว่า  จากข้อเรียกร้องของช่องทีวีดิจิตอล เรื่องเร่งด่วนที่ กสทช. ต้องทำตอนนี้คงมี 3-4 ประเด็น คือ 1. ผลักดันการติดตั้งโครงข่ายสถานีเสริมปีที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนหลังสถานีหลักเสร็จแล้วในสองปีแรก 2. เสนอ คสช. ให้อนุมัติการแจกคูปองที่เหลือให้ครบตามที่ประกาศไว้ 3. เร่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการยุติทีวีแอนะล็อกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายและกติกาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้มีวาระเรื่องร้องเรียน กรณีรายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางรายการช่องรายการ NEWS 1 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.  วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. และวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2558 มีลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรอันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/57 ฉบับ 103/57 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 97/57 ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมาย จึงมีผลเป็นออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อบันทึกข้อตกลงกับ กสทช. เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาเสนอโทษทางปกครองต่อการออกอากาศรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ กสท.เตรียมพิจารณาวาระเรื่องร้องเรียนการออกอากาศของ บ.พีซ เทเลวิชั่นส์ จำกัด(ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ Peace TV) ภายหลังได้ออกอากาศอีกครั้งตามคำสั่งศาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2558 ได้พบเนื้อรายการที่ไม่เหมาะสมด้านเนื้อหาจากการออกอากาศของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 58  และรายการเข้าใจตรงกันนะ ออกอากาศวันที่ 24 มิ.ย. 58

“กรณี ASTV  และ PEACE TV  บอร์ด กสท. ควรให้ความเป็นธรรมทั้งคู่ ถ้าเขาติชมวิจารณ์การเมืองทั่วไป ก็ควรปล่อยให้เขาทำได้ ไม่ควรเหมาเป็นว่าขัดความมั่นคงทั้งหมด  เว้นแต่ว่ามันเกินขอบเขตชัดเจน อาทิ เป็นการสร้างความเกลียดชัง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ยั่วยุความรุนแรงเป็นต้น การพยายามทำให้สื่อปลอดการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศ  กสทช. ไม่ควรปล่อยให้สภาพสื่อโทรทัศน์เสียสมดุลย์ในการตรวจสอลบวงดุลอำนาจรัฐไปมากกว่านี้” สุภิญญากล่าว

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่ วาระการรายงานผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวี วาระองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอปรับแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วาระการพิจารณาข้อหารือของชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมแห่งประเทศไทย  และวาระอื่นๆ ติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้…