เปิดคำสงวน : กรณีการออกอากาศรายการที่นี่ Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2558 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นต่างในการพิจารณาวาระ 4.19 เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการที่นี่ Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ดังนี้

 

Download (37-58.pdf,PDF, Unknown)