เปิดความเห็น : ช่องรายการข่าวทีซีไอ ทีวี, แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก, Club Friday to Be Continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, Bright TV, ขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 23/2559 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ทีซีไอ ทีวี จำกัด ช่องรายการข่าวทีซีไอ ทีวี

วาระ 4.14 แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

วาระ 4.19 กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Club Friday to Be Continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.20 เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ ห้องลับมากทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.24 ขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

Download (Comment-NBC-23-59.pdf,PDF, Unknown)