(9)ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2555

Download (6แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน.pdf,PDF, Unknown)