(33)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ.2555

Download (3เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล.pdf,PDF, Unknown)