เปิดเผยความเห็น กสท. : สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์ เรื่อง “เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์”, การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2556 วันพุธที่ 22 เม.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม ดังนี้

วาระ 4.6 เรื่อง สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์ เรื่อง “เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์”

วาระ 4.16 การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

Download (Comment-NBC-15-56.pdf,PDF, Unknown)