พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดเผยความเห็น กสทช. : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 19 มิ.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม วาระ 5.7 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/Comment-NBTC-6-56.pdf”]