อ่านความเห็น จากเวทีวารสาร มธ. ต่อ”สิทธิและเสรีภาพสื่อ กับ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551″

Download (สรุปสัมมนาวิชาการ-สิทธิและเสรีภาพสื่อ-มธ..pdf,PDF, 159KB)

วารสารศาสตร์ฯ มธ. ประมวล 5 ปัญหา 4 ข้อเสนอ ต่อร่างกำกับดูแลเนื้อหาฯ กสทช.

Download (ความเห็นวารสารมธ..pdf,PDF, 149KB)