ประวิทย์ – สุภิญญา เสนอเลขาฯทำวาระเร่งด่วนถกใน กสทช. ชี้แจงผลกระทบการสื่อสารจากการชุมนุม

ประวิทย์ – สุภิญญา เสนอเลขาฯทำวาระเร่งด่วนถกใน กสทช. ชี้แจงผลกระทบการสื่อสารจากการชุมนุม

สุภิญญา – ประวิทย์ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชงวาระเข้าที่ประชุมกสทช. 11 ธ.ค.นี้ เสนอถึงเลขากสทช. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่อสารในกิจการโทรคมนาคมและโทรทัศน์ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา

วันที่ 4 ธ.ค. 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ทำบันทึกข้อความถึง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.(ลสทช.) เรื่อง ขอให้จัดทำวาระเร่งด่วนเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม กสทช. เพื่อหารือผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ที่ได้มีเหตุการณ์ต่างๆ เป็นปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของประชาชนตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ เช่น ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะในสถานที่ชุมนุม เหตุการณ์การตัดไฟฟ้าในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก ที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเหตุการณ์ที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) นำมวลชนไปยังสถานีโทรทัศน์ เพื่อกดดันให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวและคำแถลงของ กปปส. รวมถึงการที่สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้งดเว้นการรบกวนคลื่นและการออกอากาศของโทรทัศน์ดาวเทียม อันเนื่องมาจากสมาชิกของสมาคมถูกละเมิดสิทธิการทำหน้าที่ตามกฎหมาย จนล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตัวแทน กปปส. ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการแก่สื่อของรัฐสองแห่ง ได้แก่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ โดยขอให้ กสทช. สั่งการให้สื่อของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

นายประวิทย์ กล่าวว่า การทำบันทึกเสนอถึง ลสทช. ครั้งนี้ เพื่อประสงค์ให้สำนักงานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา โดยจัดทำเป็นวาระเพื่อการพิจารณาในที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 11 ธันวาคม นี้ เพื่อได้ข้อสรุปในการชี้แจงต่อสาธารณชน รวมถึงตอบหนังสือ กปปส. ตลอดจนหาแนวทางป้องกันสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป.