สิ่งที่หายไปและข้อเสนอเพื่อลดการครอบงำสื่อของการเมือง

การทำงานของสื่อที่มีการเมืองทับซ้อน

บทพิสูจน์มืออาชีพ หรือ กระบอกเสียง?

สิ่งที่หายไปและข้อเสนอเพื่อลดการครอบงำสื่อของการเมือง

คลิกที่นี่ https://youtu.be/u8q3VzDByIs

ที่มา : มติชนทีวี