พฤ 16 ก.ค. นี้ ไทยพีบีเอสจัดเสวนา เรื่อง “3/97/103/37” : วารสารศาสตร์ภายใต้กฎหมายความมั่นคง

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ขอเชิญสื่อมวลชน และนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน ในเสวนาวิชาการ
เรื่อง “3/97/103/37” : วารสารศาสตร์ภายใต้กฎหมายความมั่นคง

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D)
วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
จัดโดย คณะทำงานแกนนำจริยธรรมไทยพีบีเอส

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 -13.45 น. เปิดเวทีเสวนา : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการส.ส.ท.
13.45-15.00 น. เปิดวงเสวนา “3/97/103/37 วารสารศาสตร์ภายใต้กฎหมายความมั่นคง”
เปิดประเด็นคุย
• ผลกระทบต่อการทำงานของสื่อ ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, 103/2557 และ ประกาศหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558
• สิทธิ เสรีภาพสื่อ ภายใต้กฎหมายความมั่นคง
• การตีความกฎหมายสื่อ ม.37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ปี 2551 ของ กสทช.
• การปฏิรูปสื่อ กับ บรรยากาศทางการเมืองสมัยปัจจุบัน
วิทยากรร่วมวง
1. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล : สื่อมวลชนอาวุโส และนักวิชาการรัฐศาสตร์
2. สุภิญญา กลางณรงค์ : กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
3. ภัทระ คำพิทักษ์ : บรรณาธิการนสพ.โพสต์ทูเดย์ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา
5. ณัฏฐา โกมลวาทิน : บรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส

15.00-15.10 น. พักรับประทานของว่าง
15.10-16.00 น. ต่อ “ทางออกและสิ่งที่สื่อควรทำภายใต้กฎหมายความมั่นคง”
16.00-16.30 น. ซักถามและแลกเปลี่ยน
16.30-16.45 น. สรุปและปิดการเสวนา
==============================================
สอบถามรายละเอียด ติดต่อ 02-790-2209