ศุกร์ 13 ธ.ค. (พรุ่งนี้) เชิญร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล “สั้น – ทัน – สื่อ”

เชิญร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล “สั้น – ทัน – สื่อ”

ประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556

ณ ลานฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

—————————–

 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.                – ลงทะเบียน ผู้ร่วมงาน / สื่อมวลชน

.๐๐ – ๑.๐ น.              – ชมนิทรรศการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์

- ชมตัวอย่างหนังสั้นของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๓๐ ทีม

- รับฟังการเสวนา “สื่อ…สั้น | ทัน | สื่อ (วิทยุ-โทรทัศน์)”

โดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

คุณอรรถพร ธีมากร

ดำเนินการอภิปรายโดย คุณพัสวี ปริกเพชร

๑๘.๔๕ น                           – ประธานถึง ณ ลานพิธี

.๑๙.๐ น.              พิธีเปิดการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล

- VTR สั้น | ทัน | สื่อ

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.              พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
มอบโดย
พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี          ประธาน กสทช.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์       กรรมการ กสทช.
พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการ กสทช.

ดำเนินรายการโดย คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ และคุณพัสวี ปริกเพชร

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
http://bcp.nbtc.go.th/news/detail/1425
https://www.facebook.com/BroadcastingConsumerProtectionBureauNbtc